%12
دوغ سنتی ميهن 1.5 ليتری
%12
دوغ ترش ميهن 1.5 ليتری
%25
کشک شیشه بیژن 500 گرمی
%10
ابر استیل سخت بریتکس
%30
آبليمو اصالت 430 گرمی
%25
عدس سبلان 900 گرمی
39,90029,925 تومان
%25
نخود سبلان 900 گرمی
39,90029,925 تومان
%35
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
%30
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
%30
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
%30
سوپ جو الیت 68 گرمی
%30
فلافل 1000 گرمی ب.آ
52,10036,470 تومان
%25
سس کچاپ بیژن 550 گرمی
میسومارکت