%12
دوغ سنتی ميهن 1.5 ليتری
%12
دوغ ترش ميهن 1.5 ليتری
%20
دوغ گلپر هراز 1.5 لیتری
%10
کشک شیشه بیژن 500 گرمی
%10
ابر استیل سخت بریتکس
%30
آبليمو اصالت 430 گرمی
%10
عدس سبلان 900 گرمی
39,90037,905 تومان
%10
نخود سبلان 900 گرمی
39,90037,905 تومان
%10
شنیسل مرغ 1000 گرمی 202
%30
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
%30
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
%30
سوپ جو الیت 68 گرمی
%8
فلافل 1000 گرمی ب.آ
52,10050,016 تومان
%28
سس کچاپ بیژن 550 گرمی
%40
پوره سيب کاريز 100 گرم
میسومارکت