موجود%20
پک نوداليت مرغ اليت 5 عددی
موجود%45
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
موجود%30
سوپ پياز فرانسوی اليت 65 گرمی
موجود%10
عصاره زعفران الیت 8 عددی
موجود%20
پک نوداليت سبزيجات اليت 5 عددی
موجود%45
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
موجود%10
نودل زعفران الیت 75 گرمی
موجود%10
زردچوبه الیت 80 گرمی
موجود%10
عصاره سیر الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%10
نودل سبزيجات اليت 75 گرمی
موجود%10
سس سفید بشامل الیت 65 گرمی
موجود%10
نودالیت قارچ الیت 85 گرمی
موجود%10
پودر سماق الیت 80 گرمی
موجود%30
سوپ جو الیت 68 گرمی
موجود%10
آش جو الیت 180 گرمی
18,00016,200 تومان
موجود%30
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی
موجود%20
پک نودل با طعم گوشت الیت 5 عددی
موجود%30
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
موجود%10
آش سبزی الیت 180 گرمی
موجود%30
سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرمی
موجود%30
سوپ مرغ و ذرت اليت 65 گرمی
موجود%10
پودر سالاد الیت 100 گرمی
موجود%30
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
موجود%20
پک نودالیت قارچ الیت 5 عددی
موجود%10
عصاره قارچ الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%30
سوپ سبزیجات الیت 61 گرمی
موجود%10
عصاره سبزیجات الیت 80 گرمی
موجود%10
عصاره جوجه کباب اليت 8 عددی
موجود%10
عصاره ليمو عمانی اليت 8 عددی
موجود%10
پودر سوخاری الیت 85 گرمی
موجود%30
پک عصاره بره اليت 48 عددی
موجود%10
عصاره مرغ الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%10
عصاره برنج الیت 8 عددی 80 گرمی
موجود%10
نودل زعفران ‌85 گرمی الیت
موجود%10
چاشنی لیمو و فلفل 100 گرمی الیت
موجود%10
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
موجود%10
حلیم 75 گرمی الیت
7,0006,300 تومان
>
میسومارکت