5%
بستنی کوکی کاله ۶۵۰ گرمی
30,000 28,500 تومان
5%
بستنی تیرامیسو کاله 650 گرمی
30,000 28,500 تومان
3%
بستنی زعفرانی میهن ۶۵۰ گرمی
40,000 38,800 تومان
3%
بستنی رویا انبه میهن 490 گرمی
40,000 38,800 تومان
5%
بستنی باقلوا کاله 650 گرمی
30,000 28,500 تومان
5%
بستنی میوه تازه فصل کاله 750 گرمی
30,000 28,500 تومان
3%
بستنی رویا وانیل میهن 490 میلی لیتری
میسومارکت