مرتب سازی بر اساس
بستنی میوه تازه فصل کاله 750 گرمی بستنی میوه تازه فصل کاله 750 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی باقلوا کاله 650 گرمی بستنی باقلوا کاله 650 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی رویا انبه میهن 490 گرمی بستنی رویا انبه میهن 490 گرمی
8%
60,000 55,200 تومان
بستنی ایتالیایی میهن ۱۱۵ گرمی بستنی ایتالیایی میهن ۱۱۵ گرمی
10%
15,000 13,500 تومان
بستنی تیرامیسو کاله 650 گرمی بستنی تیرامیسو کاله 650 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی کوکی کاله ۶۵۰ گرمی بستنی کوکی کاله ۶۵۰ گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی شکلاتی کاله بستنی شکلاتی کاله
5%
35,000 33,250 تومان
میسومارکت