بلغور جو همگل 900 گرمی
13,500
5%
12,825 تومان
بلغور جو گلستان 900 گرمی
19,900
5%
18,905 تومان
بلغور جو برتر 900 گرمی
19,500
3.5%
18,818 تومان
بلغور گندم برتر 900 گرمی
20,500
3.5%
19,783 تومان
جو پوست کنده برتر 900 گرمی
19,800
3.5%
19,107 تومان
جو پرک برتر 450 گرمی
23,900
3.5%
13,028 تومان
گندم پرک برتر 450 گرمی
14,500
3.5%
13,993 تومان
گندم پرک ترخینه 200 گرمی
12,950
7.5%
11,979 تومان
جو پرک برتر 200 گرمی
13,900
3.5%
13,414 تومان
جو پرک برفود 200 گرمی
12,900
10%
11,610 تومان
پرک گندم برفود200 گرمی
12,900
10%
11,610 تومان
گندم ترخینه 300 گرمی
12,550
7.5%
11,609 تومان
جو ترخینه 300 گرمی
12,550
7.5%
11,609 تومان
گندم پرک برتر 200 گرمی
11,500
3.5%
11,098 تومان
میسومارکت