3%
کالباس 80% گوشت ژیگو سولیکو 300 گرمی
66,500 64,505 تومان
3%
بیکن ایرلندی 97% گوشت سولیکو 250 گرمی
کالباس 60% مرغ  کامپوره 500 گرمی
49,650 تومان
3%
سوسیس کراکف پنیری دودی سولیکو 300 گرمی
3%
ژامبون 90% بوقلمون سولیکو 250 گرمی
66,900 64,893 تومان
12%
کالباس ۹۰٪ گوشت سولیکو 300 گرمی
84,900 74,712 تومان
3%
کالباس قارچ و مرغ سولیکو 300 گرمی
45,500 44,135 تومان
12%
کالباس 80% گوشت سولیکو 250 گرمی
92,900 81,752 تومان
میسومارکت