5%
زیره سبز خشکپاک 150 گرمی
39,000 37,050 تومان
15%
پودر زیره سبز گرین فیلد 65 گرمی
34,900 29,665 تومان
12%
ادویه مخصوص ماهی گرین فیلد 85 گرمی
34,900 30,712 تومان
5%
چاشنی خورشت گرین فیلد 80 گرمی
34,900 33,155 تومان
6%
ادویه پاستا گرین فیلد 80 گرمی
34,900 32,806 تومان
6%
گلپر گرین فیلد 50 گرمی
34,900 32,806 تومان
15%
پودر زیره همیشک 100 گرمی
29,900 25,415 تومان
17%
گل سرخ گلها 10 گرمی
11,750 9,753 تومان
17%
گلپر گلها 70 گرمی
26,000 21,580 تومان
5%
ادویه مخلوط مرغ سحر خیز 60 گرمی
17,000 16,150 تومان
22%
پودر میخک بالسی 45 گرمی
26,000 20,280 تومان
22%
سیاه دانه بالسی 50 گرمی
25,000 19,500 تومان
22%
پودر رازیانه بالسی 50 گرمی
17,500 13,650 تومان
22%
پودر جوز هندی بالسی 45 گرمی
44,000 34,320 تومان
3%
چاشنی ماست و خیار برتر 75 گرمی
29,500 28,615 تومان
3%
گلپر برتر 75 گرمی
29,000 28,130 تومان
3%
لیمو فلفلی برتر 75 گرمی
24,500 23,765 تومان
3%
زیره پلویی برتر 20 گرمی
13,000 12,610 تومان
3%
پودر نارگیل برتر 75 گرمی
29,500 28,615 تومان
22%
پودر گوجه فرنگی بالسی 75 گرمی
27,000 21,060 تومان
3%
زیره سبز برتر 40 گرمی
16,000 15,520 تومان
5%
ادویه خورشتی سحرخیز 100 گرمی
19,000 18,050 تومان
5%
زیره سیاه سحرخیز 100 گرمی
64,700 61,465 تومان
5%
پودر زیره سبز گلستان 60 گرمی
18,900 17,955 تومان
6%
تخم شربتی هاتی كارا 200 گرمی
51,900 48,786 تومان
میسومارکت