شکلات تلخ آیدین 25 گرمی
5,000
5%
4,750 تومان
شکلات شیری شونیز 100 گرمی
20,000
5%
19,000 تومان
شکلات شیری فرمند 100 گرمی
20,000
6%
18,800 تومان
شکلات تلخ شونیز 285 گرمی
60,000
5%
57,000 تومان
شکلات شیری آیدین 1000 گرمی
150,000
4%
144,000 تومان
شکلات ملون شونیز 1000 گرمی
170,000
5%
161,500 تومان
شکلات قلبی فرمند 235 گرمی
60,000
6%
56,400 تومان
میسومارکت