7%
سیب زمینی توپی باتو 750 گرمی
25,900 24,087 تومان
9%
سیب زمینی سرخ کرده ویلا 750 گرمی
39,500 35,945 تومان
5%
کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرمی
31,700 30,115 تومان
15%
فلافل 202 1000 گرمی
53,800 45,730 تومان
17%
فلافل اروئی 1000 گرمی
63,600 52,788 تومان
5%
سیب زمینی خلال  مارین 700 گرمی
26,000 24,700 تومان
14%
فلافل پمینا  1000 گرمی
71,500 61,490 تومان
7%
فلافل تند و فلفلی شام شام 950 گرمی
77,500 72,075 تومان
17%
فلافل شام شام پاکت زیپ دار 950 گرمی
71,700 59,511 تومان
10%
فلافل شام شام 950 گرمی
53,900 48,510 تومان
10%
فلافل شام شام 450 گرمی
26,500 23,850 تومان
17%
فلافل مارین 950 گرمی
68,000 56,440 تومان
4%
فلافل ب.آ 1000 گرمی
67,200 64,512 تومان
2%
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
22,500 22,050 تومان
5%
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
40,300 38,285 تومان
میسومارکت