3%
نخود فرنگی کاله 400 گرمی
29,500 28,615 تومان
3%
لوبیا سبز پمینا کاله 750 گرمی
53,100 51,507 تومان
3%
سبزی کوکو پمینا 400 گرمی
23,500 22,795 تومان
11%
سبزی پلو کاله 400 گرمی
23,500 20,915 تومان
3%
سبزی سوپ پمینا 400 گرمی
23,500 22,795 تومان
11%
سبزی آش منجمد پمینا 400 گرمی
23,500 20,915 تومان
3%
سبزی قورمه سبزی پمینا 400 گرمی
23,500 22,795 تومان
15%
سبزی پلو نوبر سبز 400 گرمی
23,450 19,933 تومان
6%
مخلوط سبزیجات نوبر سبز 400 گرمی
23,950 22,513 تومان
6%
بادمجان سرخ شده نوبرسبز 500 گرمی
44,500 41,830 تومان
15%
نعناع و جعفری سرخ شده نوبرسبز 250 گرمی
5%
ذرت شیرین نوبر سبز 400 گرمی
36,500 34,675 تومان
5%
نخود فرنگی نوبرسبز 400 گرمی
37,950 36,053 تومان
14%
مخلوط سبزیجات پمینا 750 گرمی
84,500 72,670 تومان
میسومارکت