مرتب سازی بر اساس
نخود فرنگی نوبرسبز 400 گرمی نخود فرنگی نوبرسبز 400 گرمی
10%
36,700 33,030 تومان
ذرت شیرین نوبر سبز 400 گرمی ذرت شیرین نوبر سبز 400 گرمی
10%
36,700 33,030 تومان
بادمجان سرخ شده نوبرسبز 500 گرمی بادمجان سرخ شده نوبرسبز 500 گرمی
10%
44,200 39,780 تومان
مخلوط سبزیجات نوبر سبز 400 گرمی مخلوط سبزیجات نوبر سبز 400 گرمی
10%
28,500 25,650 تومان
سبزی پلو نوبر سبز 400 گرمی سبزی پلو نوبر سبز 400 گرمی
10%
23,400 21,060 تومان
سبزی قورمه سبزی پمینا 400 گرمی سبزی قورمه سبزی پمینا 400 گرمی
5%
27,500 26,125 تومان
سبزی آش منجمد پمینا 400 گرمی سبزی آش منجمد پمینا 400 گرمی
5%
27,500 26,125 تومان
سبزی پلو کاله 400 گرمی سبزی پلو کاله 400 گرمی
20%
27,500 22,000 تومان
سبزی کوکو پمینا 400 گرمی سبزی کوکو پمینا 400 گرمی
5%
27,500 26,125 تومان
نخود فرنگی کاله 400 گرمی نخود فرنگی کاله 400 گرمی
5%
41,500 39,425 تومان
پیاز داغ نوبرسبز 150 گرمی پیاز داغ نوبرسبز 150 گرمی
10%
32,300 29,070 تومان
توت فرنگی نوبر سبز 400 گرمی توت فرنگی نوبر سبز 400 گرمی
10%
34,800 31,320 تومان
سبزی آش نوبر سبز 400 گرمی سبزی آش نوبر سبز 400 گرمی
10%
23,400 21,060 تومان
قورمه سبزی کاله 400گرمی قورمه سبزی کاله 400گرمی
5%
27,500 26,125 تومان
کرفس نوبر سبز 400 گرمی کرفس نوبر سبز 400 گرمی
10%
23,400 21,060 تومان
سبزیجات مخلوط نوبر سبز 400 گرمی سبزیجات مخلوط نوبر سبز 400 گرمی
10%
31,000 27,900 تومان
لوبیا سبز نوبر سبز 400 گرمی لوبیا سبز نوبر سبز 400 گرمی
10%
28,500 25,650 تومان
میسومارکت