مرتب سازی بر اساس :
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
56,200
15%
47,770 تومان
باقلا کاله 400 گرمي
38,500
3.5%
37,153 تومان
سبزی پلو کاله 400 گرمی
18,900
3.5%
18,239 تومان
سبزی آش کاله 400 گرمی
18,900
3.5%
18,239 تومان
سبزی سوپ کاله 400 گرمی
18,900
3.5%
18,239 تومان
قورمه سبزی کاله 400 گرمی
18,900
10%
17,010 تومان
میسومارکت