مرتب سازی بر اساس
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرمی
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرمی
10%
90,000 81,000 تومان
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
10%
22,000 19,800 تومان
فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی
10%
256,868 231,182 تومان
فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی
10%
239,090 215,181 تومان
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
10%
97,388 87,650 تومان
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
10%
73,943 66,549 تومان
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی
15%
100,500 85,425 تومان
کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی
5%
74,300 70,585 تومان
میگو سوخاری پمینا 300 گرمی میگو سوخاری پمینا 300 گرمی
5%
84,600 80,370 تومان
میگو سوخاری گلدن ب.آ  250 گرمی میگو سوخاری گلدن ب.آ 250 گرمی
10%
147,700 132,930 تومان
میگو سوخاری مارین 450 گرمی میگو سوخاری مارین 450 گرمی
10%
129,800 116,820 تومان
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
10%
85,000 76,500 تومان
میگو سوخاری آمل 1000 گرمی میگو سوخاری آمل 1000 گرمی
5%
270,600 257,070 تومان
فیله مرغ سوخاری مارین 1000گرمی فیله مرغ سوخاری مارین 1000گرمی
10%
215,000 193,500 تومان
میگو سوخاری پاپلس 1000 گرمی میگو سوخاری پاپلس 1000 گرمی
20%
229,000 183,200 تومان
مرغ کنتاکی سوخاری پمینا 450گرمی مرغ کنتاکی سوخاری پمینا 450گرمی
5%
84,400 80,180 تومان
کوردن بلو کلاسیک آمل 450 گرمی کوردن بلو کلاسیک آمل 450 گرمی
5%
106,500 101,175 تومان
میسومارکت