16%
سس انبه فرمند 500 گرمی
27,000 22,680 تومان
15%
پودر کاکائو ونز کافه 250 گرمی
74,500 63,325 تومان
5%
پودر نارگیل خشکپاک 120 گرمی
28,000 26,600 تومان
12%
پودر کاکائو شاهسوند 90 گرمی
31,900 28,072 تومان
3%
پودر کاکائو برتر 100 گرمی
34,000 32,980 تومان
6%
پودر کاکائو فرمند 100 گرمی
28,000 26,320 تومان
16%
سس توت فرنگی فرمند 500 گرمی
27,000 22,680 تومان
16%
سس شکلات فرمند 500 گرمی
31,000 26,040 تومان
3%
سس کاکائو سوربن 800 گرمی
66,000 64,020 تومان
3%
سس شکلات تلخ سوربن 500 گرمی
43,000 41,710 تومان
3%
سس شکلات فندقی سوربن 500 گرمی
45,000 43,650 تومان
3%
سس شکلات شیری سوربن 500 گرمی
41,000 39,770 تومان
میسومارکت