لپه باقلا گلستان 900 گرمی
41,900
5%
39,805 تومان
لپه باقلا زردبرتر 900 گرمی
43,900
3.5%
42,364 تومان
عدس همگل 900 گرمی
41,500
5%
39,425 تومان
لپه باقالا هرول 450 گرمی
22,000
10%
19,800 تومان
میسومارکت