دسته بندی
سبد خرید
دسته‌بندی
فیلتر
1
2
6
2
1
2
8
مرتب سازی
استیک برگر ۹۵% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
۲۳۱,۵۰۰
۱۹۶,۷۷۵تومان
۱۵%
استیک برگر ۹۵% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
همبرگر ۷۵% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
۱۹۱,۳۰۰
۱۶۲,۶۰۵تومان
۱۵%
همبرگر ۷۵% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
ژامبون گوشت ۹۰% مخصوص ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی
۱۷۳,۲۰۰
۱۴۷,۲۲۰تومان
۱۵%
ژامبون گوشت ۹۰% مخصوص ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی
هات داگ مخصوص ۷۰% توری ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
۱۸۷,۴۰۰
۱۵۹,۲۹۰تومان
۱۵%
هات داگ مخصوص ۷۰% توری ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
زغالی برگر ۹۰% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
۲۱۲,۵۰۰
۱۸۰,۶۲۵تومان
۱۵%
زغالی برگر ۹۰% ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی
همبرگر ۶۰ % ب.آ ۵۰۰ گرمی
۱۵۴,۰۰۰
۱۳۸,۶۰۰تومان
۱۰%
همبرگر ۶۰ % ب.آ ۵۰۰ گرمی
همبرگر ۳۰% گوشت فیله ۴۵۰ گرمی
۴۶,۰۰۰
۴۱,۴۰۰تومان
۱۰%
همبرگر ۳۰% گوشت فیله ۴۵۰ گرمی
همبرگر ویژه ۸۰% پمینا ۴۰۰ گرمی
۱۹۸,۰۰۰
۱۷۸,۲۰۰تومان
۱۰%
همبرگر ویژه ۸۰% پمینا ۴۰۰ گرمی
همبرگر ۳۰% گوشت پمینا ۵۰۰ گرمی
۷۸,۸۰۰
۷۰,۹۲۰تومان
۱۰%
همبرگر ۳۰% گوشت پمینا ۵۰۰ گرمی
همبرگر  ۹۰% ب.آ ۴۰۰ گرمی
۱۹۱,۵۰۰
۱۷۲,۳۵۰تومان
۱۰%
همبرگر ۹۰% ب.آ ۴۰۰ گرمی
مرتب سازی بر اساس