20%
اسنک نیمه آماده یامی 200 گرمی
18,500 14,800 تومان
7%
اسنک پنیری لینا 140 گرمی
13,000 12,090 تومان
7%
اسنک پنیری لوله ای لینا ۸۰ گرمی
8,000 7,440 تومان
20%
اسنك پنیر خامه فرانسوی یامی 40 گرمی
7%
اسنک پنیری لینا 90 گرمی
8,000 7,440 تومان
4%
اسنک پنیری پیکوپف 50 گرمی
6,000 5,760 تومان
5%
اسنک طلایی چی توز ۱۹۰ گرمی
14,000 13,300 تومان
20%
اسنک پنیری تاپیس 160 گرمی
12,000 9,600 تومان
20%
استیک پنیر فرانسه تاپیس 50 گرمی
5,000 4,000 تومان
6%
اسنک کچاپ تند کاپیتان چاکلز 47 گرمی
7%
چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
7%
چیپس ماست و موسیر ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
7%
چیپس تنوری ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
5%
اسنک پنیری مکزیکی تک ماکارون 50 گرمی
5%
اسنک موتوری چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک طلایی چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک برانچی چی توز 48 گرمی
6,000 5,700 تومان
5%
استیک کچاپ چی توز 110 گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
اسنک موتوری چی توز 65 گرمی
6,000 5,700 تومان
5%
اسنک توپی چی توز 85 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک پنیری حلقه ای چی توز 200 گرمی
14,000 13,300 تومان
5%
چی پلت سرکه نمکی چی توز 38 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
چی پلت کچاپ چی توز 38 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
اسنک کچاپ بیوگلز 100 گرمی
25,000 23,750 تومان
5%
اسنک کرانچی پنیری چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک کرانچی فلفلی چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
20%
اسنک پنیری حلقه ای تاپیس 30 گرمی
3,000 2,400 تومان
میسومارکت