ابتدا آدرس خود را انتخاب کنید
تماس باما
دسته بندی
جشنواره
خانه
سبد خرید
پروفایل
با عرض پوزش از شما مشتریان عزیز
با توجه به ترافیک سنگین سفارشات
تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه امکان سرویس دهی وجود ندارد.
اطلاعیه
مرتب سازی بر اساس
7%
آرد سفید شاهسوند 600گرمی
54,572
تومان
7%
58,679
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم نول هاتی كارا 600 گرمی
32,132
تومان
7%
34,550
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم برتر 500 گرمی
21,967
تومان
7%
23,620
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
آرد سفید گندم نول تک ماکارون 900 گرمی
24,225
تومان
5%
25,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم گلستان 450 گرمی
17,806
تومان
7%
19,146
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم رشد 450 گرمی
19,995
تومان
7%
21,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد سفید گندم ترخینه 700 گرمی
31,850
تومان
9%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد نخودچی برتر 300 گرمی
46,482
تومان
7%
49,980
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد ذرت ترخینه 300 گرمی
24,980
تومان
9%
27,450
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد برنج ترخینه 200 گرمی
24,980
تومان
9%
27,450
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد نخودچی ترخینه 200 گرمی
30,030
تومان
9%
33,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد نخودچی گلها 200 گرمی
30,030
تومان
9%
33,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد ذرت گلها 200 گرمی
17,381
تومان
9%
19,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد برنج گلها 300 گرمی
30,849
تومان
9%
33,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
نشاسته شاهسوند 500 گرمی
68,432
تومان
7%
73,582
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد جو برتر 200 گرمی
18,126
تومان
7%
19,490
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم نول هاتی کارا 900 گرمی
32,718
تومان
7%
35,180
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
آرد سفید گندم زر ماکارون 900 گرمی
25,175
تومان
5%
26,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سفید گندم گلستان 900 گرمی
33,387
تومان
7%
35,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
آرد گندم تک ماکارون 500 گرمی
14,725
تومان
5%
15,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
آرد سوخاری گلها 300 گرمی
24,570
تومان
9%
27,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد سویا برتر 200 گرمی
17,652
تومان
7%
18,980
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
نشاسته برتر 250 گرمی
30,363
تومان
7%
32,648
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
نشاسته گندم تردک 200 گرمی
19,975
تومان
9%
21,950
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد برنج پنگوئن 300 گرمی
26,505
تومان
7%
28,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد برنج ممتاز فردینه 800 گرمی
35,865
تومان
7%
38,564
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آرد ذرت ممتاز فردینه 800 گرمی
29,753
تومان
7%
31,992
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
میسومارکت