3%
ویفر کارامل رنگارنگ مینو 14 گرمی
5%
بیسکوییت کرمدار نارگیل کوپا 90 گرمی
7%
وافل نام نام عسلی نادری 37 گرمی
3,000 2,790 تومان
7%
استروپ وافل کاراملی نادری 37 گرمی
5%
ویفر شکلات بایکیت شونیز ۲۴ گرمی
2,000 1,900 تومان
5%
ویفر موزی کوپا 45 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
ویفر نارگیل کاکائو کوپا ۴۵ گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
ویفر کرم پرتقال کوپا 45 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
ویفر با کرم توت فرنگی کوپا 45 گرمی
3%
بیسکوییت کرمدار قهوه گرجی 370 گرمی
25,000 24,250 تومان
15%
بیسکویت کرمدار کاکائو گرجی 390 گرمی
5%
بیسکوئیت سبوس دار با کرم گرجی 420 گرمی
3%
بیسکویت کرمدار پرتقال گرجی 145 گرمی
5%
ویفر کاراملی پرتقال کوپا ۲۲ گرمی
5%
ویفر کاراملی موز کوپا 18 گرمی
2,500 2,375 تومان
5%
ویفر کاراملی کوپا 37 گرمی
5,000 4,750 تومان
15%
ویفر کاراملی کوپا 12 عددی
60,000 51,000 تومان
15%
ویفر کاکئویی با کرم فندقی کوپا 12 عددی
15%
ویفر کارامل شکلات تلخ کوپا 12 عددی
60,000 51,000 تومان
5%
ویفر شکلات تلخ شیرین عسل 130 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
ویفر با کرم شیری شیرین عسل 150 گرمی
2%
ویفر قهوه سلامت 160 گرمی
9,500 9,310 تومان
6%
ویفر شکلات تلخ سلامت 140 گرمی
11,900 11,186 تومان
5%
ویفر مانژ پرتقال اکسترا 60 گرمی
2,000 1,900 تومان
7%
ویفر رول رول کرم فندق نادری ۲۸۰ گرمی
15%
ویفر کاراملی با کرم پرتقال کوپا 30 عددی
5%
ویفر شکلاتی تلخ کوپا 40 گرمی
5,000 4,750 تومان
15%
ویفر شیری 5 لایه کوپا 12 عددی
48,000 40,800 تومان
5%
ویفر کاپوچینو کوپا 45 گرمی
4,000 3,800 تومان
15%
ویفر پرتقالی کوپا 12عددی
48,000 40,800 تومان
15%
ویفر نارگیلی 5 لایه کوپا 12 عددی
48,000 40,800 تومان
5%
ویفر با کرم موزی کوپا 45 گرمی
4,000 3,800 تومان
2%
ویفر موزی سلامت 160 گرمی
9,500 9,310 تومان
2%
ویفر پرتقالی سلامت 160 گرمی
9,500 9,310 تومان
6%
ویفر توت فرنگی سلامت 160 گرمی
9,500 8,930 تومان
4%
ویفر موز مینو 40 گرمی
4,000 3,840 تومان
5%
ویفر با کرم پرتقال کوپا 45 گرمی
4,000 3,800 تومان
6%
ویفر توت فرنگی فرمند 190 گرمی
9,500 8,930 تومان
6%
ویفر موزی فرمند 190 گرمی
9,500 8,930 تومان
6%
ویفر کرم کاکائویی فرمند 190 گرمی
12,500 11,750 تومان
3%
مینی ویفر مخروطی وانیلی سوربن 88 عددی
5%
ویفر شکلاتی بایکیت تلخ شونیز 45 گرمی
5%
ویفر شکلاتی شیرین عسل 40 گرمی
3,500 3,325 تومان
5%
ویفر شکلاتی بایکیت شونیز 42 گرمی
4,000 3,800 تومان
2%
بیسکوییت پرتقال سلامت 1200 گرمی
49,900 48,902 تومان
15%
بیسکوییت جو شهد توت جمانه 330 گرمی
22,000 18,700 تومان
15%
بیسکوییت جو وشهد توت جمانه 1000گرمی
45,000 38,250 تومان
5%
بیسکوییت مغزدار فندق شونیز ۳۵
1,500 1,425 تومان
5%
بیسکوییت با تکه کاکائو رئال 150 گرمی
15%
بیسکوییت جو خوشه جمانه 220 گرمی
10,000 8,500 تومان
6%
بیسکوییت سبوسدار چندغله ستاک 225 گرمی
6%
کوکی بیسکوییت کاکائویی ستاک 225 گرمی
6%
کوکی بیسکویت نارگیلی ستاک 225 گرمی
14,000 13,160 تومان
6%
بیسکویت پرتقال ستاک 550 گرمی
32,000 30,080 تومان
7%
بیسکوییت کاپوچینو فرخنده 320 گرمی
25,000 23,250 تومان
7%
بیسكویت کنجد شوید فرخنده 700 گرمی
43,900 40,827 تومان
5%
ویفر کاراملی پرتقالی کوپا 37 گرمی
17%
بیسکویت کنجدی آوند 850 گرمی
53,900 44,737 تومان
5%
بیسکوییت کوکی زعفرانی گرجی 330 گرمی
15%
بیسکوییت هپی جو بلوبری جمانه 145 گرمی
5%
بیسکوییت چهر ه‌ها گرجی ۸۰ گرمی
5,000 4,750 تومان
6%
بیسکویت جو ستاک ۷۰۰ گرمی
45,000 42,300 تومان
6%
بیسکوییت با غلات کامل ستاک 900 گرمی
70,000 65,800 تومان
15%
بیسکویت جو کنجد شوید هل کوپا 900 گرمی
15%
بیسکوییت جو پرتقال کوپا 900 گرمی
36,000 30,600 تومان
15%
بیسکوییت جو نارگیل کنجد کوپا 900 گرمی
15%
بیسکوییت نارگیل کوپا 900 گرمی
39,900 33,915 تومان
15%
بیسکویت جو نارگیلی و کنجد کوپا 500 گرمی
15%
بیسکوییت پرتقال کوپا 900 گرمی
39,900 33,915 تومان
2%
بیسکوییت هل سلامت 1200 گرمی
49,900 48,902 تومان
15%
بیسکوییت کنجد شوید گرجی 920 گرمی
55,000 46,750 تومان
5%
بیسکوییت مغزدار فندق شونیز 360 گرمی
3%
ترد نمکی مینو 75گرمی
3,000 2,910 تومان
5%
کراکر نمکی کراکس 70 گرمی
2,500 2,375 تومان
15%
بیسکوییت جو دایجستیو جمانه 35 گرمی
5%
بیسکوییت سبوس دار کوپا 70 گرمی
3,500 3,325 تومان
5%
بیسکویت چند غله دارچینی کوپا 150 گرمی
5%
بیسکویت چند غله قهوه کوپا 150 گرمی
13,000 12,350 تومان
6%
بیسکوییت پنج غله کنجدی سلامت 215 گرمی
6%
بیسکوییت دایجستیو جمانه 210 گرمی
10,000 9,400 تومان
6%
بیسکوییت قهوه کاپوچینو ستاک 550 گرمی
7%
بیسکوییت نارگیل آوند 1140 گرمی
58,900 54,777 تومان
7%
بیسکوییت پرتقالی آوند 900 گرمی
44,900 41,757 تومان
15%
بیسکوییت جو نارگیلی جمانه 45 گرمی
4%
بیسکوییت عسلی پتی بور مینو 100 گرمی
3%
بیسکوییت نارگیل نسترن گرجی 380 گرمی
15%
بیسکوییت کنجد ریحان جوین گرجی 920 گرمی