7%
پاپ کرن بوشار پنیری لینا 92 گرمی
13,000 12,090 تومان
7%
پاپ کرن کچاپ تاپیس ۷۰ گرمی
6,000 5,580 تومان
7%
پاپ کرن نمکی تاپیس ۷۰ گرمی
6,000 5,580 تومان
6%
اسنک پامفیل پنیری لوسی ۵۰ گرمی
5,000 4,700 تومان
6%
پاپ کورن پنیری لوسی 60 گرمی
8,000 7,520 تومان
6%
پاپ کرن کچاب چاکلز ۶۵ گرمی
7,000 6,580 تومان
6%
پاپ کرن پنیری چاکلز ۶۵ گرمی
7,000 6,580 تومان
20%
اسنک نیمه آماده یامی 200 گرمی
18,500 14,800 تومان
20%
اسنك چیز برگر یامی 40 گرمی
8,000 6,400 تومان
20%
اسنك پنیر خامه فرانسوی یامی 40 گرمی
7%
اسنک پنیری لینا 90 گرمی
8,000 7,440 تومان
4%
اسنک پنیری پیکوپف 50 گرمی
6,000 5,760 تومان
5%
اسنک طلایی چی توز ۱۹۰ گرمی
14,000 13,300 تومان
7%
اسنک پنیری تاپیس 160 گرمی
12,000 11,160 تومان
7%
استیک پنیر فرانسه تاپیس 50 گرمی
5,000 4,650 تومان
6%
اسنک کچاپ تند کاپیتان چاکلز 47 گرمی
6%
اسنک پنیری لوسی 82 گرمی
8,000 7,520 تومان
7%
چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
7%
چیپس ماست و موسیر ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
7%
اسنک فلفلی لینا 105 گرمی
6,000 5,580 تومان
7%
چیپس تنوری ترددیلا 100 گرمی
15,000 13,950 تومان
5%
اسنک پنیری مکزیکی تک ماکارون 50 گرمی
5%
اسنک موتوری چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک طلایی چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک برانچی چی توز 48 گرمی
6,000 5,700 تومان
5%
استیک کچاپ چی توز 110 گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
اسنک موتوری چی توز 65 گرمی
6,000 5,700 تومان
5%
اسنک توپی چی توز 85 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک پنیری حلقه ای چی توز 200 گرمی
14,000 13,300 تومان
5%
چی پلت کچاپ چی توز 38 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
اسنک کچاپ بیوگلز 100 گرمی
25,000 23,750 تومان
5%
اسنک کرانچی پنیری چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
5%
اسنک کرانچی فلفلی چی توز 90 گرمی
8,000 7,600 تومان
7%
اسنک پنیری حلقه ای تاپیس 30 گرمی
3,000 2,790 تومان
7%
اسنک تپلی تاپیس 60 گرمی
6,000 5,580 تومان
20%
چیپس همسان باربکیو یامی 50 گرمی
12,000 9,600 تومان
20%
چیپس همسان سركه نمكی یامی 150 گرمی
39,500 31,600 تومان
20%
چیپس همسان كچاپ یامی 150 گرمی
39,500 31,600 تومان
20%
چیپس همسان سرکه نمکی یامی 90 گرمی
27,500 22,000 تومان
6%
چیپس ساده چی توز 130 گرمی
15,000 14,100 تومان
6%
چیپس فلفلی چی توز 130 گرمی
15,000 14,100 تومان
5%
چیپس ساده نمکی مزمز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
20%
چیپس همسان پنیر چدار یامی 90 گرمی
27,500 22,000 تومان
6%
سوپر چیپس ساده چی توز 240 گرمی
27,000 25,380 تومان
5%
چیپس پنیر ناچو چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس لیمو چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس نمکی چی توز 450 گرمی
48,000 45,600 تومان
5%
چیپس سرکه بالزامیک چی توز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس پنیر ناچو چی توز 150 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس فلفل هالوپینو چی توز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
کتل چیپس نمکی چی توز 150 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس ساده چاکلز 230 گرمی
25,000 23,750 تومان
5%
چیپس پنیر ایتالیایی چاکلز 90 گرمی
10,000 9,500 تومان
3%
چیپس پیتزا مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
چیپس سرکه نمکی مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
چیپس ماست و موسیر مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
7%
کروتون سبزیجات تاپیس 60 گرمی
5,000 4,650 تومان
7%
کروتون سیر و کره تاپیس 60 گرمی
5,000 4,650 تومان
7%
کروتون کچاپ تاپیس 60 گرمی
5,000 4,650 تومان
7%
چیپس خلالی نمکی تاپیس 60 گرمی
7,000 6,510 تومان
7%
چیپس فلفلی تاپیس 95 گرمی
10,000 9,300 تومان
7%
چیپس ماست خیار نعناع تاپیس 95 گرمی
10,000 9,300 تومان
7%
چیپس تندوری تاپیس 95 گرمی
10,000 9,300 تومان
7%
چیپس سرکه بالزامیک تاپیس 95 گرمی
10,000 9,300 تومان
7%
چیپس کچاپ تاپیس 90 گرمی
10,000 9,300 تومان
7%
چیپس پنیر فرانسوی تاپیس 95 گرمی
10,000 9,300 تومان
میسومارکت