3%
دسر نوشیدنی طالبی دنت 200 میلی لیتری
3%
دسر نوشیدنی عسل دنت 200 میلی لیتری
3%
دسر نوشیدنی موزی دنت 200 میلی لیتری
3%
دسر نوشیدنی موزی دنت 1000 میلی لیتری
3%
دسر نوشیدنی شکلاتی دنت 1000 میلی لیتری
3%
دسر غنی شده توت فرنگی دنت 6 عددی
12,000 11,640 تومان
3%
دسر غنی شده طالبی دنت 6 عددی
12,000 11,640 تومان
3%
دسر شیری شکلاتی دنت 6 عددی
12,000 11,640 تومان
7%
دسر تیرامیسو شکلاتی شارلوت 120گرمی
13,000 12,090 تومان
8%
دسر کرم کارامل شارلوت 450 گرمی
39,000 35,880 تومان
6%
ژله آماده قلبی فرمند 15 گرمی
13,000 12,220 تومان
4%
دسر شیری کاتلا کاله 200 گرمی
26,000 24,960 تومان
4%
دسر تیرامیسو کیک کاله 1000 میلی لیتری
5%
سمنو غنی شده جوانه فرد 300 گرمی
15,500 14,725 تومان
5%
سمنو غنی شده جوانه فرد 500 گرمی
24,000 22,800 تومان
3%
دسر توت فرنگی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
5%
دسر طالبی دنت 100 گرمی
6,500 6,175 تومان
3%
دسر موزی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر وانیلی با سس کارامل دنت 100 گرمی
3%
دسر بیسکویتی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر شکلاتی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر تاپر وانیل دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر تاپر بیسکوییت دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر پاناکوتا انبه دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر شکلات کارامل دنت 100 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
دسر کرم کارامل دنت 100 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
دسر کرم کارامل دنت 6 عددی
42,000 40,740 تومان
3%
میکس دسر شکلات و کوکی 6 عددی
39,000 37,830 تومان
6%
ژله آماده 3 رنگ فرمند90 گرمی
4,000 3,760 تومان
6%
ژله آماده فرمند 90 گرمی
3,500 3,290 تومان
6%
ژله نوشیدنی هلو 90 گرمی
7,500 7,050 تومان
6%
ژله آماده جامدادی فرمند 18 عددی
25,000 23,500 تومان
15%
پودر ژله طالبی گلیران 100 گرمی
14,900 12,665 تومان
5%
پودر ژله پرتقال رژیمی شیبابا 60 گرمی
3%
پودر دسر هلو شیبابا 50 گرمی
12,900 12,513 تومان
4%
پودر ژله توت سیاه شیبابا 100 گرمی
12,900 12,384 تومان
5%
پودر دسر پاناکوتا دراژه 115 گرمی
21,000 19,950 تومان
5%
پودر ژله بلوبری رژیمی شیبابا 60 گرمی
12%
پودر ژله اکلیلی بلوبری فرمند 100 گرمی
12%
پودر دسر اکلیلی انار فرمند 100 گرمی
20,000 17,600 تومان
12%
پودینگ وانیل فرمند 125 گرمی
13,000 11,440 تومان
3%
پودر ژله بلوبری شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
4%
پودر ژله هندوانه شیبابا 100 گرمی
12,900 12,384 تومان
3%
پودر ژله آلبالو برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
5%
پودر ژله آلبالو کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر ژله بلوبری کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر ژله طالبی کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
7%
پودر ژله لیمو ژلوس 113 گرمی
11,000 10,230 تومان
7%
پودر ژله انار ژلوس 110 گرمی
11,000 10,230 تومان
5%
پودر ژله هلو کوپا 125 گرمی
13,000 12,350 تومان
7%
پودر ژله پرتقال ژلوس 122 گرمی
11,000 10,230 تومان
7%
پودر ژله موهیتو ژلوس 117 گرمی
11,000 10,230 تومان
5%
پودر ژله توت فرنگی کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر ژله پرتقال کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
7%
پودر ژله آلبالو ژلوس 122 گرمی
11,000 10,230 تومان
5%
پودر ژله انبه کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر ژله انار کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر ژله آلوئه ورا کوپا 100 گرمی
13,000 12,350 تومان
5%
پودر پودینگ کاکائویی کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ وانیلی کوپا 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ توت فرنگی کوپا 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ قهوه کوپا 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ زعفرانی کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ موزی کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ قهوه کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر دسر موزی کوپا 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر دسر موزی فیت و فان 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر دسر قهوه فیت و فان 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر دسر آلبالویی فیت و فان 110 گرمی
5%
پودر پودینگ توت فرنگی کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر پودینگ وانیلی کوپا 125 گرمی
15,000 14,250 تومان
15%
پودر ژله آناناس گلیران 100 گرمی
14,900 12,665 تومان
15%
پودر ژله موزی گلیران 100 گرمی
14,900 12,665 تومان
15%
پودر ژله انگور گلیران 100 گرم
14,900 12,665 تومان
3%
پودر دسر کاکائویی شیبابا 70 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله هلو شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله انار برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
3%
پودر ژله موهیتو دراژه 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
5%
پودر ژله انبه دراژه 100 گرمی
12,900 12,255 تومان
3%
پودر ژله پرتقالی برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
12%
پودرژله تمشک فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودرژله هندوانه فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودرژله انگور فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
3%
پودر ژله انبه شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
5%
پودر ژله آلوئه ورا شیبابا 100 گرمی
12,900 12,255 تومان
3%
پودر ژله انار شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله تمشک برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
5%
پودر ژله شاه توت رژیمی دراژه 25 گرمی
3%
پودر ژله آلوئه ورا برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
3%
پودر ژله آناناس برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
5%
پودر ژله آناناس رژیمی دراژه 25 گرمی
3%
پودر ژله پرتقال دراژه 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله آلبالو شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
12%
پودرژله انار فرمند100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودر ژله آلوئه ورا 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودر ژله شاتوت فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودر ژله پرتقال فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودر پودینگ توت فرنگی فرمند 125 گرمی
12%
پودرژله توت فرنگی فرمند 100 گرمی
14,900 13,112 تومان
12%
پودر ژلاتین فرمند 40 گرمی
28,000 24,640 تومان
5%
پودر ژلاتین آموتیا 4 عددی
26,000 24,700 تومان
3%
پودر ژله بلوبری دراژه 1000 گرمی
113,500 110,095 تومان
3%
پودر ژله شاه توت دراژه 1000 گرمی
113,500 110,095 تومان
5%
پودر ژله آلوئه ورا دراژه 1000 گرمی
113,500 107,825 تومان
3%
پودر ژله تمشک شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر دسر توت فرنگی شیبابا 50 گرمی
12,900 12,513 تومان
5%
پودر ژله انار بدون شکر دراژه 25 گرمی
5%
پودر ژله پرتقال رژیمی دراژه 25 گرمی
12%
پودر کرم شکلاتی فرمند 70 گرمی
13,000 11,440 تومان
12%
پودر پودینگ موزی فرمند 125 گرمی
13,000 11,440 تومان
3%
پودر ژله آناناس شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله بلوبری برتر 100 گرمی
12,000 11,640 تومان
3%
پودر ژله لیمو دراژه 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله موزی شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
3%
پودر ژله موهیتو شیبابا 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
5%
پودر دسر وانیلی فیت و فان 110 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
پودر دسر توت فرنگی فیت و فان 110 گرمی
12%
پودر کاسترد زعفرانی شاهسوند 250 گرمی
میسومارکت