مرتب سازی بر اساس
فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی فیله ماهی گیدر ممتاز تحفه 500 گرمی
10%
119,997 107,998 تومان
فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
30%
71,000 49,700 تومان
فیله ماهی کوتر ممتاز تحفه 600 گرمی فیله ماهی کوتر ممتاز تحفه 600 گرمی
10%
159,840 143,856 تومان
فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی فیله سنگسر خلیج فارس نوین 700 گرمی
8%
194,100 178,572 تومان
استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی استیک ماهی شیر تحفه 650 گرمی
20%
235,596 188,477 تومان
فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی
8%
71,000 65,320 تومان
فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی فیله ماهی حسون شارین 700 گرمی
10%
77,000 69,300 تومان
فیله ماهی حسون جنوب کاله 700 گرمی فیله ماهی حسون جنوب کاله 700 گرمی
5%
92,400 87,780 تومان
فیله تیلاپیا اترک پروتئین 700گرمی فیله تیلاپیا اترک پروتئین 700گرمی
5%
224,500 213,275 تومان
ماهی سی باس شکم خالی تحفه 600 گرمی ماهی سی باس شکم خالی تحفه 600 گرمی
10%
173,500 156,150 تومان
استیک قزل سالمون شارین 500گرمی استیک قزل سالمون شارین 500گرمی
10%
145,000 130,500 تومان
فیله ماهی تیلاپیا تحفه 600گرمی فیله ماهی تیلاپیا تحفه 600گرمی
10%
184,998 166,499 تومان
میسومارکت