6%
دراژه کاکائویی فرمند 160 گرمی
20,000 18,800 تومان
6%
دراژه کاکائویی پاپت فرمند 80 گرم
11,000 10,340 تومان
5%
شکلات تلخ پارمیدا 25 گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
اسمارتیس پارمیدا 40 گرمی
9,500 9,025 تومان
5%
دراژه کاکائویی کوپا 40 گرمی
5,000 4,750 تومان
6%
دراژه کاکائویی پاپت فرمند 20 گرمی
میسومارکت