5%
رشته آش زر ماکارون 400 گرمی
6,600 6,270 تومان
15%
رشته آش سنتی رشد 500 گرمی
19,500 16,575 تومان
6%
رشته آش سمیه 500 گرمی
18,500 17,390 تومان
3%
رشته آش برتر 500 گرمی
18,500 17,945 تومان
میسومارکت