مرتب سازی بر اساس
بستنی میوه تازه فصل کاله 750 گرمی بستنی میوه تازه فصل کاله 750 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی باقلوا کاله 650 گرمی بستنی باقلوا کاله 650 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی رویا انبه میهن 490 گرمی بستنی رویا انبه میهن 490 گرمی
8%
60,000 55,200 تومان
بستنی ایتالیایی میهن ۱۱۵ گرمی بستنی ایتالیایی میهن ۱۱۵ گرمی
10%
15,000 13,500 تومان
بستنی تیرامیسو کاله 650 گرمی بستنی تیرامیسو کاله 650 گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی کوکی کاله ۶۵۰ گرمی بستنی کوکی کاله ۶۵۰ گرمی
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی شکلاتی کاله بستنی شکلاتی کاله
5%
35,000 33,250 تومان
بستنی تارتوفو نسکافه بستنی روز بستنی تارتوفو نسکافه بستنی روز
12%
20,000 17,600 تومان
گز بستنی میهن 60 گرمی گز بستنی میهن 60 گرمی
8%
8,000 7,360 تومان
بستنی نون خامه ای میهن 60 گرمی بستنی نون خامه ای میهن 60 گرمی
10%
7,000 6,300 تومان
بستنی پریما گلد میهن 80 گرمی بستنی پریما گلد میهن 80 گرمی
10%
20,000 18,000 تومان
بستنی سوهان میهن 60 گرمی بستنی سوهان میهن 60 گرمی
8%
8,000 7,360 تومان
بستنی معجون میهن 85 گرمی بستنی معجون میهن 85 گرمی
10%
15,000 13,500 تومان
بستنی شکلات کاله 240 گرمی بستنی شکلات کاله 240 گرمی
5%
20,000 19,000 تومان
بستنی قهوه کاله 280 گرمی بستنی قهوه کاله 280 گرمی
5%
20,000 19,000 تومان
بستنی تریپل چاکلت کاله بستنی تریپل چاکلت کاله
5%
60,000 57,000 تومان
بستنی تارتوفو زعفرانی بستنی روز بستنی تارتوفو زعفرانی بستنی روز
12%
20,000 17,600 تومان
بستنی اسنایپر بستنی روز بستنی اسنایپر بستنی روز
12%
100,000 88,000 تومان
بستنی یخی فروتاره شاتوت میهن بستنی یخی فروتاره شاتوت میهن
8%
3,000 2,760 تومان
میسومارکت