مرتب سازی بر اساس :
عدس دال برتر 900 گرمی
36,900
3.5%
35,609 تومان
عدس برتر ۹۰۰ گرمی
41,000
3.5%
39,565 تومان
عدس هرول 900 گرمی
39,500
10%
35,550 تومان
دال عدس هرول 900 گرمی
37,000
10%
33,300 تومان
عدس سبلان 900 گرمی
39,900
5%
37,905 تومان
دال عدس سبلان 900 گرمی
39,900
5%
37,905 تومان
عدس همگل ۹۰۰ گرمی
41,500
5%
39,425 تومان
دال عدس همگل 900 گرمی
41,500
5%
39,425 تومان
عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
42,900
2.5%
41,828 تومان
میسومارکت