مرتب سازی بر اساس
زیتون پرورده مهراد 230 گرمی زیتون پرورده مهراد 230 گرمی
15%
45,000 38,250 تومان
زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی
10%
49,800 44,820 تومان
زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی
10%
102,144 91,930 تومان
زیتون پرورده آرشیا 250 گرمی زیتون پرورده آرشیا 250 گرمی
25%
52,000 39,000 تومان
زیتون پرورده مهراد 480 گرمی زیتون پرورده مهراد 480 گرمی
15%
82,300 69,955 تومان
زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی
25%
95,000 71,250 تومان
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی زیتون پرورده مهراد 670 گرمی
15%
109,900 93,415 تومان
زیتون شور ممتاز برتر 750 گرمی زیتون شور ممتاز برتر 750 گرمی
10%
89,759 80,784 تومان
زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی
25%
121,000 90,750 تومان
زیتون شور با هسته مهراد 500 گرمی زیتون شور با هسته مهراد 500 گرمی
15%
73,300 62,305 تومان
زیتون سبز ورقه شده مهراد 500 گرمی زیتون سبز ورقه شده مهراد 500 گرمی
15%
89,100 75,735 تومان
زیتون با هسته سانریوو 500 گرمی زیتون با هسته سانریوو 500 گرمی
10%
85,200 76,680 تومان
زیتون با هسته مهراد 980 گرمی زیتون با هسته مهراد 980 گرمی
15%
145,200 123,420 تومان
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی
15%
153,900 130,815 تومان
زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی
15%
163,600 139,060 تومان
زیتون پرورده آرشیا 1000 گرمی زیتون پرورده آرشیا 1000 گرمی
25%
173,000 129,750 تومان
زیتون با مغز بادام سانریوو 500 گرمی زیتون با مغز بادام سانریوو 500 گرمی
10%
115,000 103,500 تومان
زیتون پرورده بدر 610 گرمی زیتون پرورده بدر 610 گرمی
10%
88,950 80,055 تومان
زیتون شور بدون هسته بیژن 630گرمی زیتون شور بدون هسته بیژن 630گرمی
10%
97,000 87,300 تومان
زیتون بی هسته مهراد 500 گرمی زیتون بی هسته مهراد 500 گرمی
15%
82,600 70,210 تومان
زیتون شور موسیر ای ال اف 500 گرم زیتون شور موسیر ای ال اف 500 گرم
25%
96,500 72,375 تومان
زیتون با مغز سیر سانریوو 500گرمی زیتون با مغز سیر سانریوو 500گرمی
10%
110,000 99,000 تومان
شور زیتون ریز با هسته بدر 650 گرمی شور زیتون ریز با هسته بدر 650 گرمی
10%
49,950 44,955 تومان
زیتون شور درشت هسته دار گیلوان زیتون شور درشت هسته دار گیلوان
10%
93,388 84,050 تومان
میسومارکت