7%
مغز سه تخمه مانی 20 گرمی
4,500 4,185 تومان
7%
مغز تخمه آفتابگردان مانی 30 گرمی
5,000 4,650 تومان
5%
تخمه کدو خشکپاک 200 گرمی
53,500 50,825 تومان
5%
تخمه ژاپنی خشکپاک 370 گرمی
56,000 53,200 تومان
تخمه ژاپنی آوانه 350 گرمی
46,800 تومان
میسومارکت