3%
شور مخلوط برتر ۶۷۰ گرمی
25,000 24,250 تومان
5%
مخلوط شور اروم آدا 700 گرمی
23,900 22,705 تومان
5%
شور مخلوط بدر 630 گرمی
29,500 28,025 تومان
6%
ترشی لیته سبز اصالت680 گرمی
17,900 16,826 تومان
3%
ترشی مخلوط لیته برتر 700 گرمی
25,000 24,250 تومان
1%
ترشی بندری مهرام 670 گرمی
25,000 24,750 تومان
3%
ترشی مخلوط بندری برتر ۶۷۰ گرمی
27,000 26,190 تومان
12%
ترشی مخلوط لیته آرشیا 660 گرمی
36,000 31,680 تومان
5%
ترشی لیته مجید 670 گرمی
19,800 18,810 تومان
5%
ترشی لیته یک ویک 630 گرمی
26,900 25,555 تومان
6%
ترشی لیته بندری تند اصالت 680 گرمی
27,000 25,380 تومان
12%
زیتون شور معمولی با هسته بیژن 680 گرمی
5%
زیتون شور ویژه با هسته بیژن 680 گرمی
12%
زیتون شور با هسته درشت بیژن 680 گرمی
12%
زیتون شور با هسته معمولی آرشیا 850 گرمی
12%
زیتون پرورده آرشیا 1000 گرمی
150,000 132,000 تومان
10%
زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی
128,900 116,010 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی
125,700 113,130 تومان
10%
زیتون با هسته مهراد 980 گرمی
113,900 102,510 تومان
7%
زیتون سبز ورقه شده مهراد 500 گرمی
68,000 63,240 تومان
12%
زیتون شور بی هسته درشت آرشیا 660 گرمی
12%
زیتون شور هسته دار ویژه آرشیا 660 گرمی
12%
زیتون پرورده آرشیا 660 گرمی
105,000 92,400 تومان
3%
زیتون شور ممتاز برتر 750 گرمی
89,900 87,203 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی
90,300 81,270 تومان
12%
زیتون پرورده آرشیا 500 گرمی
81,000 71,280 تومان
3%
زیتون شور معمولی با هسته برتر 700 گرمی
10%
زیتون پرورده مهراد 480 گرمی
68,900 62,010 تومان
12%
زیتون پرورده آرشیا 250 گرمی
45,000 39,600 تومان
5%
زیتون در سس چیلی بهروز 550 گرمی
56,000 53,200 تومان
5%
زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرمی
28,000 26,600 تومان
10%
زیتون پرورده مهراد 230 گرمی
36,800 33,120 تومان
7%
ترشی هالوپینو زیتون گل باز 500 گرمی
33,000 30,690 تومان
12%
خیارشور سوپر ویژه اصالت 680 گرمی
49,900 43,912 تومان
12%
خیارشور ویژه اصالت 680 گرمی
46,000 40,480 تومان
3%
خیارشور ممتاز یک ویک 4000 گرمی
120,000 116,400 تومان
6%
خیار شور ویژه دلوسه 750 گرمی
47,000 44,180 تومان
1%
خیار شور مهرام 680 گرمی
25,000 24,750 تومان
15%
خیارشور ویژه فودلند 640 گرمی
48,500 41,225 تومان
15%
خیارشور درجه یک خوشبخت 680 گرمی
36,000 30,600 تومان
15%
خیار شور درجه یک فودلند 640 گرمی
36,500 31,025 تومان
15%
خیارشور درجه یک مکنزی 680 گرمی
36,000 30,600 تومان
3%
خیار شور ممتاز برتر 670 گرمی
45,900 44,523 تومان
5%
خیارشور معمولی یک و یک 1480 گرمی
58,000 55,100 تومان
3%
خیارشور ممتاز یک و یک 770 گرمی
36,500 35,405 تومان
1%
خیارشور ممتاز مهرام 680 گرمی
39,000 38,610 تومان
6%
خیار شور ممتاز دلوسه 750 گرمی
38,900 36,566 تومان
15%
خیارشور ممتاز فودلند 640 گرمی
42,000 35,700 تومان
3%
خیار شور درجه یک بهروز 660 گرمی
39,900 38,703 تومان
2%
خیار شور ممتاز دلپذیر 650 گرمی
36,000 35,280 تومان
10%
خیار شور ممتاز اروم آدا 700 گرمی
45,900 41,310 تومان
3%
خیار شور ویژه برتر 670 گرمی
49,900 48,403 تومان
3%
خیارشور درجه یک برتر 670 گرمی
39,900 38,703 تومان
5%
خیار شور ممتاز بدر 630 گرمی
42,500 40,375 تومان
10%
ترشی سیر مروارید توکل 680 گرمی
39,500 35,550 تومان
15%
ترشی مخلوط اصالت 1450گرمی
52,000 44,200 تومان
12%
ترشی مخلوط با زیتون شیشه آرشیا 660 گرمی
12%
ترشی مخلوط درشت بیژن 670 گرمی
25,000 22,000 تومان
6%
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرمی
45,000 42,300 تومان
12%
ترشی سیر مروارید بیژن 670 گرمی
45,000 39,600 تومان
5%
ترشی سیر مروارید اروم آدا 700 گرمی
46,900 44,555 تومان
6%
ترشی فلفل سبز اصالت 620 گرمی
28,000 26,320 تومان
6%
ترشی مخلوط ریز اصالت 660 گرمی
22,500 21,150 تومان
15%
ترشی اسپانیایی با سس مخصوص بدر 650 گرمی
5%
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز 500 گرمی
38,000 36,100 تومان
5%
ترشی مخلوط اروم آدا 700 گرمی
23,900 22,705 تومان
7%
ترشی لبو پیلی پیلی 500 گرمی
27,500 25,575 تومان
5%
ترشی انگور اروم آدا 700 گرمی
27,900 26,505 تومان
12%
ترشی مخلوط درشت آرشیا 660 گرمی
37,500 33,000 تومان
3%
ترشی مخلوط برتر 670 گرمی
25,000 24,250 تومان
3%
ترشی مخلوط بادمجان برتر 670 گرمی
25,000 24,250 تومان
12%
ترشی فلفل بیژن 580 گرمی
28,000 24,640 تومان
7%
ترشی فلفل بیبی تند گل باز 500 گرمی
38,000 35,340 تومان
5%
شور مخلوط مجید 670 گرمی
16,800 15,960 تومان
3%
ترشی مخلوط خردشده درشت یک و یک 640 گرمی
15%
ترشی سیر مروارید اصالت 680 گرمی
55,000 46,750 تومان
1%
سیر ترشی گل مهرام 700 گرمی
38,000 37,620 تومان
12%
ترشی سیرگل کارامل دار آرشیا 660 گرمی
3%
ترشی سیرحبه با پوست برتر ۶۷۰ گرمی
39,000 37,830 تومان
میسومارکت