ابتدا آدرس خود را انتخاب کنید
تماس باما
دسته بندی
جشنواره
خانه
سبد خرید
پروفایل
با عرض پوزش از شما مشتریان عزیز
با توجه به ترافیک سنگین سفارشات
تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه امکان سرویس دهی وجود ندارد.
اطلاعیه
مرتب سازی بر اساس
7%
فیله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
105,834
تومان
7%
113,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله استیک شیر خلیج فارس نوین 700 گرمی
409,925
تومان
5%
431,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله شوریده خلیج فارس نوین 700 گرمی
399,380
تومان
5%
420,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله حسون خلیج فارس نوین 700 گرمی
135,090
تومان
5%
142,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی شارین 500 گرمی
285,090
تومان
15%
335,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
12%
فیله ماهی حسون با پوست پولک اترک پروتئین 700گرمی
120,824
تومان
12%
137,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله ماهی شوریده اترک پروتئین 700گرمی
302,901
تومان
7%
325,700
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
فیله ماهی حلوا سیاه اترک پروتئین 700 گرمی
329,970
تومان
15%
388,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
33%
ماهی قزل آلا کبابی زر پروتئین پاساد 500گرمی
184,853
تومان
33%
275,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
33%
ماهی قزل آلا سیر کره زر پروتئین پاساد 500گرمی
184,853
تومان
33%
275,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
12%
خاویار فشرده پرورشی زیست ماهی 50 گرمی
360,800
تومان
12%
410,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله تیلاپیا بی تیغ خلیج فارس نوین 600 گرمی
299,630
تومان
5%
315,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله سالمون خلیج فارس نوین 600 گرمی
893,000
تومان
5%
940,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله قزل آلا سالمون بدون تیغ و استخوان خلیج فارس نوین 500 گرمی
318,630
تومان
5%
335,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله ماهی تیلاپیا بدون استخوان و تیغ خلیج فارس نوین 800 گرمی
394,250
تومان
5%
415,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله ماهی تیلاپیا بدون تیغ خلیج فارس نوین 1000گرمی
484,500
تومان
5%
510,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
فیله ماهی قزل آلا سالمون اترک پروتئین 700گرمی
273,000
تومان
25%
364,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
فیله میش کبابی خلیج فارس نوین 700 گرمی
276,640
تومان
5%
291,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
33%
ماهی قزل آلا سبزیجات زر پروتئین پاساد 500گرم
184,853
تومان
33%
275,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله ماهی تیلاپیا تحفه 600گرمی
256,680
تومان
7%
276,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 61/70 تحفه 500 گرمی
236,592
تومان
7%
254,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
میگو 71/90خلیج 500 گرمی
249,850
تومان
5%
263,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
میگو 41/50 شارین 500 گرمی
255,935
تومان
15%
301,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 6۱.70 شارین 500 گرمی
249,519
تومان
7%
268,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 51.60 تحفه 500 گرمی
251,844
تومان
7%
270,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 110.150 بدون پوست پلویی تحفه 500 گرمی
166,284
تومان
7%
178,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
میگو 41/50 خلیج 500 گرمی
286,995
تومان
5%
302,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 71.90 شارین 500 گرمی
243,846
تومان
7%
262,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
12%
میگو پلویی اترک پروتئین 500 گرمی
138,776
تومان
12%
157,700
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو 51.60 اترک پروتئین 500 گرمی
214,875
تومان
25%
286,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
میگو 31.40 اترک پروتئین 500 گرمی
266,560
تومان
15%
313,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو 61.70 اترک پروتئین 500 گرمی
201,900
تومان
25%
269,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 41.50 بدون پوست و رگ تحفه 500 گرمی
265,469
تومان
7%
285,450
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 70-61 تحفه 200گرمی
97,650
تومان
7%
105,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو بدون پوست و رگ 90-71 زر پروتئین پاساد 500گرمی
197,250
تومان
25%
263,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو 90-71 اترک پروتئین 500گرمی
197,250
تومان
25%
263,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو 150-110 اترک پروتئین 500گرمی
151,950
تومان
25%
202,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو 50-41 اترک پروتئین 500گرمی
226,575
تومان
25%
302,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
میگو بدون پوست و رگ 70-61 زر پروتئین پاساد 500گرمی
201,900
تومان
25%
269,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو سوخاری پمینا 250 گرمی
159,960
تومان
7%
172,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
میگو 60-51 شارین 500 گرمی
265,980
تومان
7%
286,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
میسومارکت