مرتب سازی بر اساس :
فيله ماهی حسون تحفه 700 گرمی
60,000
12.5%
52,500 تومان
استیک شیر 650 گرمی تحفهاستیک شیر 650 گرمی تحفه
198,000
12.5%
173,250 تومان
فیله حسون خلیج 700g
60,000
5%
57,000 تومان
میگو پرورشی تحفه 70-61 500گرم
177,000
6%
166,380 تومان
میگو سوخاری آمل 300 گرمی
59,500
3.5%
57,418 تومان
میسومارکت