15%
حلوا ارده شکری شیررضا 400 گرمی
41,000 34,850 تومان
7%
حلوا ارده شکری پسته‌ای دلوکا 200 گرمی
7%
حلوا ارده شکری کاکائویی دلوکا 200 گرمی
7%
حلوا ارده شکری اردکان ترنگ 500 گرمی
53,000 49,290 تومان
7%
حلوا ارده شکری بدون قند کامور 170 گرمی
20%
حلوا ارده شکری پسته باز 250 گرمی
32,500 26,000 تومان
20%
حلوا ارده شکری کنجدی باز 400 گرمی
45,400 36,320 تومان
3%
حلوا ارده شکری پسته عقاب 400 گرمی
58,000 56,260 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 400 گرمی
49,000 47,530 تومان
3%
حلوا ارده شکری کنجدی عقاب 400 گرمی
53,000 51,410 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 250 گرمی
34,000 32,980 تومان
22%
حلوا ارده شکری پسته تکسان 250 گرمی
33,500 26,130 تومان
15%
حلوا ارده شکری ترنگ 400 گرمی
44,000 37,400 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
22%
حلوا ارده شکری تکسان 50 گرمی
6,500 5,070 تومان
22%
حلوا ارده شکری تکسان 90 گرمی
11,600 9,048 تومان
میسومارکت