مرتب سازی بر اساس
ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی
10%
176,355 158,720 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی
10%
152,000 136,800 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
10%
170,500 153,450 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی
10%
48,952 44,057 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب.آ 250 گرمی ناگت مرغ و پنیر ب.آ 250 گرمی
10%
51,100 45,990 تومان
ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی
10%
79,482 71,534 تومان
شنیتسل 75% مرغ ب.آ 950 گرمی شنیتسل 75% مرغ ب.آ 950 گرمی
10%
170,000 153,000 تومان
ناگت مرغ ستاره مارین 1000 گرمی ناگت مرغ ستاره مارین 1000 گرمی
10%
158,000 142,200 تومان
ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی
10%
43,541 39,187 تومان
ناگت مرغ و پنیر شام شام 250 گرمی ناگت مرغ و پنیر شام شام 250 گرمی
10%
44,185 39,767 تومان
شنیتسل 90% سینه مرغ شام شام 950 گرمی شنیتسل 90% سینه مرغ شام شام 950 گرمی
10%
221,570 199,413 تومان
ناگت 70% مرغ پمینا 1000 گرمی ناگت 70% مرغ پمینا 1000 گرمی
15%
153,900 130,815 تومان
شنیسل سینه مرغ پمینا 1000 گرمی شنیسل سینه مرغ پمینا 1000 گرمی
15%
162,000 137,700 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
10%
99,063 89,157 تومان
ناگت مرغ ستاره ای اروئی 500 گرمی ناگت مرغ ستاره ای اروئی 500 گرمی
10%
77,000 69,300 تومان
شنیسل سینه مرغ پمینا 540 گرمی شنیسل سینه مرغ پمینا 540 گرمی
5%
99,900 94,905 تومان
شنیسل ران مرغ کاله 420 گرمی شنیسل ران مرغ کاله 420 گرمی
5%
64,200 60,990 تومان
ناگت 70% مرغ پمینا 300 گرمی ناگت 70% مرغ پمینا 300 گرمی
5%
50,700 48,165 تومان
ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی
10%
172,490 155,241 تومان
شنیسل مرغ p شام شام 950گرمی شنیسل مرغ p شام شام 950گرمی
10%
169,527 152,575 تومان
شنیسل سینه مرغ اروئی 560 گرمی شنیسل سینه مرغ اروئی 560 گرمی
10%
85,000 76,500 تومان
شنیتسل مرغ اُ.آ.ب 560 گرمی شنیتسل مرغ اُ.آ.ب 560 گرمی
10%
103,000 92,700 تومان
شنیسل مرغ پاپلس 1000 گرمی شنیسل مرغ پاپلس 1000 گرمی
23%
147,000 113,190 تومان
شنیتسل مرغ  202 560 گرمی شنیتسل مرغ 202 560 گرمی
10%
174,552 157,097 تومان
ناگت مرغ 70% ستاره ای شام شام 950گرمی ناگت مرغ 70% ستاره ای شام شام 950گرمی
10%
151,492 136,343 تومان
ناگت مرغ پاپلس 1000 گرمی ناگت مرغ پاپلس 1000 گرمی
23%
146,000 112,420 تومان
ناگت مرغ و قارچ شام شام 950گرمی ناگت مرغ و قارچ شام شام 950گرمی
10%
168,754 151,879 تومان
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرمی
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرمی
10%
90,000 81,000 تومان
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
10%
22,000 19,800 تومان
فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی
10%
256,868 231,182 تومان
فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی
10%
239,090 215,181 تومان
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
10%
97,388 87,650 تومان
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
10%
73,943 66,549 تومان
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی
15%
100,500 85,425 تومان
کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرمی
5%
74,300 70,585 تومان
میگو سوخاری پمینا 300 گرمی میگو سوخاری پمینا 300 گرمی
5%
84,600 80,370 تومان
میگو سوخاری گلدن ب.آ  250 گرمی میگو سوخاری گلدن ب.آ 250 گرمی
10%
147,700 132,930 تومان
میگو سوخاری مارین 450 گرمی میگو سوخاری مارین 450 گرمی
10%
129,800 116,820 تومان
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
10%
85,000 76,500 تومان
میگو سوخاری آمل 1000 گرمی میگو سوخاری آمل 1000 گرمی
5%
270,600 257,070 تومان
فیله مرغ سوخاری مارین 1000گرمی فیله مرغ سوخاری مارین 1000گرمی
10%
215,000 193,500 تومان
میگو سوخاری پاپلس 1000 گرمی میگو سوخاری پاپلس 1000 گرمی
20%
229,000 183,200 تومان
مرغ کنتاکی سوخاری پمینا 450گرمی مرغ کنتاکی سوخاری پمینا 450گرمی
5%
84,400 80,180 تومان
کوردن بلو کلاسیک آمل 450 گرمی کوردن بلو کلاسیک آمل 450 گرمی
5%
106,500 101,175 تومان
سوپ جو الیت 68 گرمی سوپ جو الیت 68 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ سبزیجات الیت 65 گرمی سوپ سبزیجات الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ مرغ الیت 61 گرمی سوپ مرغ الیت 61 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی
18%
12,000 9,840 تومان
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
18%
12,000 9,840 تومان
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
18%
12,000 9,840 تومان
سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی
18%
12,000 9,840 تومان
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
18%
12,000 9,840 تومان
سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی
27%
12,000 8,760 تومان
حلیم هاتی کارا 75 گرمی حلیم هاتی کارا 75 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی
27%
12,000 8,760 تومان
سوپ قارچ هاتی کارا 55 گرمی سوپ قارچ هاتی کارا 55 گرمی
27%
12,000 8,760 تومان
سوپ جو هاتی کارا 70 گرمی سوپ جو هاتی کارا 70 گرمی
27%
12,000 8,760 تومان
سوپ قارچ مهنام 75 گرمی سوپ قارچ مهنام 75 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ سبزیجات مهنام 75 گرمی سوپ سبزیجات مهنام 75 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ ورمیشل مهنام 75 گرمی سوپ ورمیشل مهنام 75 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو نیوگرین 70 گرمی سوپ جو نیوگرین 70 گرمی
15%
18,000 15,300 تومان
سوپ مرغ نیوگرین 70 گرمی سوپ مرغ نیوگرین 70 گرمی
15%
18,000 15,300 تومان
سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرمی سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
آش جو الیت 180 گرمی آش جو الیت 180 گرمی
10%
22,000 19,800 تومان
آش جو آماده لذیذ 180 گرمی آش جو آماده لذیذ 180 گرمی
18%
22,000 18,040 تومان
حلیم الیت 75 گرمی حلیم الیت 75 گرمی
10%
11,477 10,330 تومان
سوپ قارچ الیت 61 گرمی سوپ قارچ الیت 61 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ مرغ مهنام 70 گرمی سوپ مرغ مهنام 70 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو مهنام 75 گرمی سوپ جو مهنام 75 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپ جو با قارچ مهنام 70 گرمی سوپ جو با قارچ مهنام 70 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
آش سبزی الیت 180 گرمی آش سبزی الیت 180 گرمی
10%
22,000 19,800 تومان
آش سبزی آماده لذیذ 180 گرمی آش سبزی آماده لذیذ 180 گرمی
18%
22,000 18,040 تومان
آش رشته آماده لذیذ 180 گرمی آش رشته آماده لذیذ 180 گرمی
18%
22,000 18,040 تومان
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
10%
53,590 48,231 تومان
کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی کراکت سیب زمینی ب.آ 350 گرمی
10%
36,700 33,030 تومان
فلافل ب.آ 450 گرمی فلافل ب.آ 450 گرمی
10%
44,959 40,464 تومان
فلافل ب.آ 1000 گرمی فلافل ب.آ 1000 گرمی
10%
95,400 85,860 تومان
فلافل مارین 950 گرمی فلافل مارین 950 گرمی
10%
77,500 69,750 تومان
فلافل شام شام 450 گرمی فلافل شام شام 450 گرمی
10%
41,480 37,332 تومان
فلافل تند و فلفلی شام شام 950 گرمی فلافل تند و فلفلی شام شام 950 گرمی
10%
98,547 88,693 تومان
فلافل پمینا  1000 گرمی فلافل پمینا 1000 گرمی
5%
82,300 78,185 تومان
فلافل پمینا 330 گرمی فلافل پمینا 330 گرمی
5%
34,000 32,300 تومان
فلافل اروئی 1000 گرمی فلافل اروئی 1000 گرمی
10%
73,400 66,060 تومان
کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرمی کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرمی
10%
50,369 45,333 تومان
فلافل کوروش پروتئین 320 گرمی فلافل کوروش پروتئین 320 گرمی
10%
26,500 23,850 تومان
سیب زمینی زیگزاگی باتو 750 گرمی سیب زمینی زیگزاگی باتو 750 گرمی
10%
49,900 44,910 تومان
سیب زمینی توپی باتو 750 گرمی سیب زمینی توپی باتو 750 گرمی
10%
49,900 44,910 تومان
فلافل پنیری پمینا 330گرمی فلافل پنیری پمینا 330گرمی
5%
38,600 36,670 تومان
پودر فلافل ترخینه 100 گرمی پودر فلافل ترخینه 100 گرمی
12%
22,800 20,064 تومان
پودر فلافل برتر 200 گرمی پودر فلافل برتر 200 گرمی
10%
38,808 34,928 تومان
سیب زمینی خلالی باتو 750 گرمی سیب زمینی خلالی باتو 750 گرمی
10%
49,900 44,910 تومان
سیب زمینی باتو 750 گرمی سیب زمینی باتو 750 گرمی
10%
49,900 44,910 تومان
کتلت 40% گوشت ب.آ 450 گرمی کتلت 40% گوشت ب.آ 450 گرمی
10%
72,268 65,042 تومان
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
10%
50,600 45,540 تومان
سمبوسه گوشت پمینا 450 گرمی سمبوسه گوشت پمینا 450 گرمی
5%
67,600 64,220 تومان
پودر کتلت برتر 150 گرمی پودر کتلت برتر 150 گرمی
10%
25,360 22,824 تومان
پودر کتلت گیاهی ترخینه 100 گرمی پودر کتلت گیاهی ترخینه 100 گرمی
12%
27,500 24,200 تومان
سمبوسه سبزیجات کاله 450 گرمی سمبوسه سبزیجات کاله 450 گرمی
5%
47,500 45,125 تومان
کوکو سبزی اُ.آ.ب 470 گرمی کوکو سبزی اُ.آ.ب 470 گرمی
10%
50,600 45,540 تومان
پیتزا پپرونی 202 450 گرمی پیتزا پپرونی 202 450 گرمی
10%
83,862 75,476 تومان
میسومارکت