ابتدا آدرس خود را انتخاب کنید
تماس باما
دسته بندی
جشنواره
خانه
سبد خرید
پروفایل
با عرض پوزش از شما مشتریان عزیز
با توجه به ترافیک سنگین سفارشات
تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه امکان سرویس دهی وجود ندارد.
اطلاعیه
مرتب سازی بر اساس
7%
ناگت مرغ و پنیر ب . آ 950 گرمی
188,697
تومان
7%
202,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت 70% مرغ ب.آ 950 گرمی
162,564
تومان
7%
174,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
182,373
تومان
7%
196,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت 70% مرغ ب.آ 250 گرمی
52,452
تومان
7%
56,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
ناگت 70% مرغ ب.آ 450 گرمی
77,775
تومان
15%
91,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت 70% مرغ شام شام 250 گرمی
53,103
تومان
7%
57,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
106,020
تومان
7%
114,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت مرغ 70% شام شام 450 گرمی
90,675
تومان
7%
97,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت مرغ ستاره ای اروئی 500 گرمی
111,414
تومان
7%
119,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت 70% مرغ 202 1000 گرمی
217,992
تومان
7%
234,400
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شنیسل مرغ p شام شام 950گرمی
203,670
تومان
7%
219,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شنیسل سینه مرغ اروئی 560 گرمی
121,598
تومان
7%
130,750
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شنیتسل مرغ 202 560 گرمی
220,317
تومان
7%
236,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کراکت آماده مرغ و پنیر شام شام 950گرمی
202,740
تومان
7%
218,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ناگت مرغ 70% ستاره ای شام شام 950گرمی
185,535
تومان
7%
199,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرمی
96,255
تومان
7%
103,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
23,529
تومان
7%
25,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله مرغ سوخاری ب.آ 1000 گرمی
274,815
تومان
7%
295,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله مرغ سوخاری شام شام 950 گرمی
276,210
تومان
7%
297,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله سوخاری مرغ ب.آ 350 گرمی
104,253
تومان
7%
112,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
79,143
تومان
7%
85,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
میگو سوخاری پمینا 1000 گرمی
296,400
تومان
5%
312,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فیله سوخاری 202 400 گرمی
110,856
تومان
7%
119,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
کوردن بلو کلاسیک آمل 450 گرمی
117,800
تومان
5%
124,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ جو الیت 68 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ سبزیجات الیت 65 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ جو و قارچ الیت 75 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ پیاز فرانسوی الیت 65 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 65 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ مرغ با ورمیشل آماده لذیذ 65 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ جو گوجه فرنگی آماده لذیذ 65 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ 65 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ قارچ آماده لذیذ 61 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ جو آماده لذیذ 68 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ سبزیجات آماده لذیذ 65 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
10,200
تومان
15%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
سوپ ماست آذری هاتی کارا 70 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
حلیم هاتی کارا 75 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
سوپ زرشک و گوجه فرنگی هاتی کارا 70 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
سوپ سبزیجات هاتی کارا 70 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
سوپ ورمیشل و مرغ هاتی کارا 70 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
4%
سوپ قارچ هاتی کارا 55 گرمی
11,520
تومان
4%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ قارچ مهنام 75 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ سبزیجات مهنام 75 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ ورمیشل مهنام 75 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
10%
سوپ جو الیت ۷۵ گرمی
10,800
تومان
10%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش رشته الیت 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش جو الیت 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش جو آماده لذیذ 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
حلیم الیت 75 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ مرغ مهنام 70 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ جو مهنام 75 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
سوپ جو با قارچ مهنام 70 گرمی
9,000
تومان
25%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش سبزی الیت 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش سبزی آماده لذیذ 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
آش رشته آماده لذیذ 180 گرمی
32,550
تومان
7%
35,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ ورمیشل سبزیجات الیت 85 گرمی
13,950
تومان
7%
15,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ سبزیجات مرغ الیت 80 گرمی
16,740
تومان
7%
18,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ جو و قارچ با خامه الیت 80 گرمی
16,740
تومان
7%
18,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ سبزیجات الیت 75 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سوپ ورمیشل مرغ الیت 70 گرمی
11,160
تومان
7%
12,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
57,381
تومان
7%
61,700
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فلافل ب.آ 450 گرمی
48,174
تومان
7%
51,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فلافل ب.آ 1000 گرمی
102,114
تومان
7%
109,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
فلافل مارین 950 گرمی
115,600
تومان
15%
136,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فلافل شام شام 450 گرمی
53,847
تومان
7%
57,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فلافل تند و فلفلی شام شام 950 گرمی
121,830
تومان
7%
131,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فلافل 202 1000 گرمی
102,858
تومان
7%
110,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
سیب زمینی سرخ کرده ویلا 750 گرمی
55,707
تومان
7%
59,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
9%
پودر فلافل ترخینه 100 گرمی
20,748
تومان
9%
22,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پودر فلافل برتر 200 گرمی
36,419
تومان
7%
39,160
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کتلت 40% گوشت ب.آ 450 گرمی
77,376
تومان
7%
83,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
54,126
تومان
7%
58,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
سمبوسه گوشت پمینا 450 گرمی
80,750
تومان
5%
85,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پودر کتلت برتر 150 گرمی
23,585
تومان
7%
25,360
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
54,126
تومان
7%
58,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پیتزا پپرونی 202 450 گرمی
98,859
تومان
7%
106,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
پیتزا گوشت بدون گلوتن کاله 350گرمی
137,750
تومان
5%
145,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پیتزا بیکن با نان ایتالیایی 202 450 گرمی
110,019
تومان
7%
118,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
پیتزا مخصوص با نان ایتالیایی 202 450 گرمی
108,345
تومان
7%
116,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
میسومارکت