کوکو سبزی ب.آ 470 گرمی
32,500
2.5%
31,688 تومان
پیاز حلقه ای ب.آ 250 گرمی
13,500
2.5%
13,163 تومان
شنيسل ران مرغ کاله 420 گرمی
40,000
3.5%
38,600 تومان
ناگت مرغ ب.آ 450 گرمی
50,300
2.5%
49,043 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب.آ 950 گرمی
105,800
5%
100,510 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
59,300
2.5%
57,818 تومان
ناگت مرغ ب.آ 250 گرمی
29,600
2.5%
28,860 تومان
ناگت مرغ پنیری ب.آ 250 گرمی
29,500
2.5%
28,763 تومان
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
98,900
4%
94,944 تومان
کوردن بلو 420 گرمی ب.آکوردن بلو 420 گرمی ب.آ
59,300
2.5%
57,818 تومان
فیله سوخاری مرغ ب.آ 1000 گرمی
145,100
2.5%
141,473 تومان
ناگت مرغ پخته آمل 300 گرمی
33,500
3.5%
32,328 تومان
میگو سوخاری ب.آ 250 گرمی
53,500
2.5%
52,163 تومان
سوپ مرغ آماده لذیذ 61 گرمی
7,000
22.5%
5,425 تومان
سوپ جو الیت 68 گرمی
7,000
15%
5,950 تومان
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
7,000
15%
5,950 تومان
سوپ قارچ الیت 61 گرمی
7,000
15%
5,950 تومان
سوپ سبزیجات الیت 61 گرمی
7,000
15%
5,950 تومان
حلیم هاتی‌کارا 75 گرمی
7,000
3.5%
6,755 تومان
سوپ قارچ 75 گرمی مهنامسوپ قارچ 75 گرمی مهنام
7,500
17.5%
6,188 تومان
سوپ سبزیجات 75 گرمی مهنامسوپ سبزیجات 75 گرمی مهنام
7,500
17.5%
6,188 تومان
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنامسوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
7,500
17.5%
6,188 تومان
سوپ جو هاتی کارا 70g
7,000
15%
5,950 تومان
فلافل پمينا کاله 1000 گرمی
54,000
3.5%
52,110 تومان
فلافل پمینا کاله ۳۳۰ گرمی
19,500
2.5%
19,013 تومان
فلافل 1000 گرمی ب.آفلافل 1000 گرمی ب.آ
65,000
4%
62,400 تومان
میسومارکت