5%
سالاد الویه مرغ نامی نو 200 گرمی
17,500 16,625 تومان
5%
سالاد الویه کالباس نامی نو 500 گرمی
35,000 33,250 تومان
5%
سالاد الویه کالباس نامی نو 200 گرمی
17,500 16,625 تومان
میسومارکت