لپه باقلا زرد برتر 900 گرمی
43,900
3.5%
42,364 تومان
لپه سبلان 900 گرمی
45,900
5%
43,605 تومان
لپه همگل ۹۰۰ گرمی
45,700
5%
43,415 تومان
عدس دال برتر 900 گرمی
36,900
3.5%
35,609 تومان
عدس برتر ۹۰۰ گرمی
41,000
3.5%
39,565 تومان
عدس هرول 900 گرمی
39,500
10%
35,550 تومان
دال عدس هرول 900 گرمی
37,000
10%
33,300 تومان
عدس سبلان 900 گرمی
39,900
5%
37,905 تومان
دال عدس سبلان 900 گرمی
39,900
5%
37,905 تومان
عدس همگل ۹۰۰ گرمی
41,500
5%
39,425 تومان
دال عدس همگل 900 گرمی
41,500
5%
39,425 تومان
عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
42,900
2.5%
41,828 تومان
نخود برتر ۹۰۰ گرمی
39,800
3.5%
38,407 تومان
نخود سبلان 900 گرمی
39,900
5%
37,905 تومان
نخود گلستان ۹۰۰ گرمی
43,900
2.5%
42,803 تومان
لوبیا قرمز سبلان 900 گرمی
45,900
5%
43,605 تومان
لوبیا چیتی برتر ۹۰۰ گرمی
48,900
3.5%
47,189 تومان
لوبیا چیتی سبلان 900 گرمی
49,900
5%
47,405 تومان
لوبیا سفید برتر 900 گرمی
39,900
3.5%
38,504 تومان
لوبيا سفيد هرول 900 گرمی
38,000
10%
34,200 تومان
لوبیا سفید 900 گرمی سبلانلوبیا سفید 900 گرمی سبلان
45,900
5%
43,605 تومان
میسومارکت