خوراک مرغ یک و یک 285 گرمی
29,900
3%
29,003 تومان
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
37,000
3.5%
35,705 تومان
خوراک مرغ هانی 285 گرمی
31,500
5%
29,925 تومان
آش رشته هانی 440 گرمی
21,500
5%
20,425 تومان
قلیه ماهی تحفه 230 گرمی
29,900
10%
26,910 تومان
کنسرو عدسی بیژن 380 گرمی
12,500
5%
11,875 تومان
آش رشته دلپذیر 482 گرمی
18,500
3.5%
17,853 تومان
آش جو دلپذیر 482 گرمی
17,500
3.5%
16,888 تومان
کنسرو حمص برتر 250 گرمی
23,900
5%
22,705 تومان
کنسروعدسی خوشاب 350 گرمی
19,500
6%
18,330 تومان
میسومارکت