موجود%7
خوراک لوبیا قارچ چیکا 285 گرمی
موجود%7
شوید پلو با گوشت چیکا 300 گرمی
موجود%7
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
موجود%7
بیف استراگانف چیکا 180 گرمی
موجود%10
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
موجود%10
خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی
موجود%10
برنج زعفرانی 330 گرمی هانی
موجود%10
آش رشته  500 گرمی هانی
موجود%7
خورش کرفس چیکا 285 گرمی
موجود%7
بادمجان سرخ شده 480 گرمی برتر
میسومارکت