موجود%12.5
قورمه سبزی با گوشت چیکا 285 گرمی
موجود%12.5
خوراک لوبیا قارچ چیکا 285 گرمی
موجود%12.5
شوید پلو با گوشت چیکا 300 گرمی
موجود%12.5
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
موجود%12.5
کنسرو برنج زعفرانی چیکا 300 گرمی
موجود%12.5
بیف استراگانف چیکا 180 گرمی
موجود%
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
موجود%
برنج زعفرانی 330 گرمی هانی
موجود%
آش رشته  500 گرمی هانی
موجود%12.5
خورش کرفس چیکا 285 گرمی
موجود%
بادمجان سرخ شده 480 گرمی برتر
میسومارکت