3%
ماکارونی فرمی بریده مانا 500 گرمی
7,360 7,140 تومان
4%
ماکارونی فرمی زیتی تک ماکارون 500 گرمی
4%
ماکارونی فرمی اسبی تک ماکارون 500 گرمی
4%
ماکارونی فرمی میکس تک ماکارون 500 گرمی
5%
پاستا گوجه فرنگی و ریحان مانا 145 گرمی
5%
پاستا قارچ و پنیر مانا 145 گرمی
13,750 13,063 تومان
5%
پاستا گوجه فرنگی و ریحان الیت 180 گرمی
5%
پاستا با سس آلفردو تک ماکارون 180 گرمی
5%
رشته آش زر ماکارون 400 گرمی
6,600 6,270 تومان
15%
رشته آش سنتی رشد 500 گرمی
19,500 16,575 تومان
6%
رشته آش سمیه 500 گرمی
18,500 17,390 تومان
3%
رشته آش برتر 500 گرمی
18,500 17,945 تومان
5%
نودل قارچ و پنیر الیت 75 گرمی پک 5 عددی
10%
نودل باربیکیو الیت 75 گرمی پک 5 عددی
5%
نودل سبوسدار مرغ الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل سبوسدار سبزیجات الیت 77 گرمی
10%
نودل سبزیجات الیت 75 گرمی پک 5 عددی
35,000 31,500 تومان
15%
نودل قارچ آماده لذیذ 75 گرمی پک 5 عددی
10%
نودل قارچ الیت 75 گرمی پک 5 عددی
35,000 31,500 تومان
10%
نودل گوشت الیت 75 گرمی پک 5 عددی
35,000 31,500 تومان
5%
نودل قارچ و پنیر آماده لذیذ 75 گرمی
5%
نودل کاری آماده لذیذ 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
10%
نودل مرغ الیت 75 گرمی پک 5 عددی
35,000 31,500 تومان
5%
نودل قارچ آماده لذیذ 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل سبزیجات آماده لذیذ 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل گوشت کودک آماده لذیذ 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل باربیکیو الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل مرغ آماده لذیذ 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل ماسالا الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل سبزیجات کودک الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل گوشت کودک الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل مرغ کودک الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل زعفران الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
17%
نودل سبزیجات مهنام 65 گرمی
8,000 6,640 تومان
17%
نودل گوشت مهنام 65 گرمی
8,000 6,640 تومان
5%
نودل سس گوجه فرنگی تند الیت 75 گرمی
17%
نودل مرغ مهنام 65 گرمی
8,000 6,640 تومان
5%
نودل قارچ الیت 75 گرمی
6,000 5,700 تومان
5%
نودل سبزیجات الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل گوشت الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
نودل مرغ الیت 75 گرمی
7,000 6,650 تومان
3%
نودل سبزیجات هاتی کارا 77 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
لازانیا مانا 500 گرمی
25,300 24,541 تومان
5%
لازانیا پیش پخت زر ماکارون 500 گرمی
22,500 21,375 تومان
4%
لازانیا تک ماکارون 300 گرمی
21,900 21,024 تومان
4%
لازانیا تک ماکارون 500 گرمی
34,900 33,504 تومان
4%
اسپاگتی نعناع تک ماکارون 500 گرمی
17,900 17,184 تومان
4%
اسپاگتی پروبیوتیک تک ماکارون 500 گرمی
5%
اسپاگتی 1.7 زر ماکارون 500 گرمی
6,300 5,985 تومان
3%
اسپاگتی 1.2 مانا 700 گرمی
8,600 8,342 تومان
4%
اسپاگتی 1.5 غنی شده تک ماکارون 500 گرمی
4%
اسپاگتی 1.7 غنی شده تک ماکارون 500 گرمی
4%
اسپاگتی 2.8 غنی شده تک ماکارون 500 گرمی
5%
اسپاگتی ۳.۱ غنی شده تک ماکارون 500 گرمی
5%
اسپاگتی سبوس دار تک ماکارون 700 گرمی
5%
اسپاگتی 1.5 غنی شده زر ماکارون 900 گرمی
5%
اسپاگتی 1.5 زر ماکارون 700 گرمی
8,600 8,170 تومان
5%
اسپاگتی 1.5 زر ماکارون 900 گرمی
11,200 10,640 تومان
5%
اسپاگتی 1.5 سبزیجات زر ماکارون 500 گرمی
5%
اسپاگتی 1.2 زر ماکارون 700 گرمی
8,600 8,170 تومان
4%
اسپاگتی 1.7 تک ماکارون 500 گرمی
10,200 9,792 تومان
4%
اسپاگتی 1.5 تک ماکارون 500 گرمی
10,200 9,792 تومان
5%
اسپاگتی 1.4 تک ماکارون 500 گرمی
10,200 9,690 تومان
5%
اسپاگتی 1.2 تک ماکارون 500 گرمی
10,200 9,690 تومان
5%
اسپاگتی 1.4 ارگانیک تک ماکارون 500 گرمی
میسومارکت