3%
دسر موزی با ورمیشل شکلات دنت 100 گرمی
6%
ژله آماده فرمند 65 گرمی
3,000 2,820 تومان
6%
ژله آماده قلبی فرمند 15 گرمی
13,000 12,220 تومان
4%
دسر شیری کاتلا کاله 200 گرمی
26,000 24,960 تومان
4%
دسر تیرامیسو کیک کاله 1000 میلی لیتری
5%
سمنو غنی شده جوانه فرد 300 گرمی
15,500 14,725 تومان
5%
سمنو غنی شده جوانه فرد 500 گرمی
24,000 22,800 تومان
3%
دسر توت فرنگی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
5%
دسر طالبی دنت 100 گرمی
6,500 6,175 تومان
3%
دسر وانیلی با سس کارامل دنت 100 گرمی
3%
دسر بیسکویتی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر وانیلی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر شکلاتی دنت 100 گرمی
6,500 6,305 تومان
3%
دسر شکلات دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر تاپر وانیل دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر تاپر بیسکوییت دنت 100 گرمی
8,000 7,760 تومان
3%
دسر شکلات کارامل دنت 100 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
دسر کرم کارامل دنت 100 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
دسر کرم کارامل دنت 6 عددی
42,000 40,740 تومان
3%
میکس دسر شکلات و کوکی 6 عددی
39,000 37,830 تومان
6%
ژله آماده 3 رنگ فرمند90 گرمی
4,000 3,760 تومان
6%
ژله آماده فرمند 90 گرمی
3,500 3,290 تومان
6%
ژله آماده جامدادی فرمند 18 عددی
25,000 23,500 تومان
میسومارکت