کوکتل شیرین مانی 150 گرمی
45,000
15%
41,625 تومان
خلال پسته 150 گرمی خشکپاک
130,000
10%
123,500 تومان
آجیل شور 450 گرمی چاپار
126,000
10%
119,700 تومان
بادام هندي ماني 30 گرمی
18,000
35%
14,850 تومان
کوکتل شيرين مانی 65 گرمی
24,000
35%
19,800 تومان
مغز گردو 300 گرمی خشکپاک
120,000
10%
114,000 تومان
تخم شربتی برتر 75 گرمی
12,000
7%
11,580 تومان
نخودچی شور برتر 450g
34,000
7%
32,810 تومان
میسومارکت