بادام هندی مانی 30 گرمی
18,000
7.5%
16,650 تومان
آجیل نات بار مانی 15 عددی
150,000
7.5%
138,750 تومان
مغز بادام مانی 30 گرمی
14,000
7.5%
12,950 تومان
تخمه کدو خشکپاک 200 گرمی
42,500
5%
40,375 تومان
تخمه کدو برتر 150 گرمی
32,000
3.5%
30,880 تومان
آجیل سالاد همیشک 500 گرمی
59,500
5%
56,525 تومان
آجیل سویا خشکپاک 300 گرمی
19,500
5%
18,525 تومان
کنجد برشته برتر 120 گرمی
26,000
3.5%
25,090 تومان
کنجد گلها 80 گرمی
21,500
6%
20,210 تومان
مغز گردو خشکپاک 300 گرمی
120,000
5%
114,000 تومان
میسومارکت