4%
بستنی ماسالا میهن 65 گرمی
3,000 2,880 تومان
5%
بستنی قهوه کاله 280 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
بستنی شکلات کاله 240 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
بستنی معجون کاله 280 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
بستنی معجون میهن 85 گرمی
8,000 7,600 تومان
3%
بستنی وانیل وانبه میهن 350 گرمی
20,000 19,400 تومان
میسومارکت