6%
کنسرو نخود سبز دلوسه 400 گرمی
23,500 22,090 تومان
5%
كنسرو نخود بهروز 380 گرمی
15,900 15,105 تومان
5%
کنسرو نخود سبز بدر 430 گرمی
23,500 22,325 تومان
12%
کنسرو نخود سبز شاهسوند 370 گرمی
21,700 19,096 تومان
9%
کنسرو نخود سبز ماهوند 350 گرمی
22,300 20,293 تومان
3%
کنسرو نخودسبز برتر 420 گرمی
21,900 21,243 تومان
15%
کنسرو نخود سبز فودلند 380 گرمی
22,500 19,125 تومان
10%
کنسرو نخود سبز بیژن 380 گرمی
24,500 22,050 تومان
6%
کنسرو نخود سبز خوشاب 350 گرمی
17,500 16,450 تومان
7%
کنسرو نخود سبز پیک 420 گرمی
26,900 25,017 تومان
5%
کنسرو بلال کوچک یک و یک 250 گرمی
31,900 30,305 تومان
6%
کنسرو ذرت شیرین خوشاب 350 گرمی
31,700 29,798 تومان
7%
کنسور ذرت لون استار 420 گرمی
25,500 23,715 تومان
15%
کنسرو ذرت شیرین اصالت 380 گرمی
29,500 25,075 تومان
15%
کنسرو ذرت شیرین بدر 420 گرمی
32,000 27,200 تومان
12%
کنسرو ذرت شیرین خوشبخت 380 گرمی
28,000 24,640 تومان
12%
کنسرو ذرت شیرین مکنزی 380گرمی
28,000 24,640 تومان
10%
کنسرو ذرت شیرین بیژن 380 گرمی
24,500 22,050 تومان
3%
کنسرو ذرت شیرین برتر 420 گرمی
29,900 29,003 تومان
12%
کنسرو لوبیا اروم آدا 400 گرمی
23,900 21,032 تومان
10%
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن 380گرمی
12%
کنسرو لوبیا با قارچ اروم آدا 400 گرمی
3%
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ برتر 380 گرمی
7%
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ پیک 420 گرمی
5%
کنسرو لوبیا با قارچ چیکا 420 گرمی
24,000 22,800 تومان
10%
کنسرو لوبیا با قارچ مکنزی 380 گرمی
22,900 20,610 تومان
20%
تن ماهی زیتون تحفه 180 گرمی دوازده عددی
15%
تن ماهی زیتون تحفه 180 گرمی چهار عددی
148,000 125,800 تومان
20%
تن ماهی رژیمی تحفه 180 گرمی دوازده عددی
15%
تن ماهی رژیمی تحفه 180 گرمی چهار عددی
118,000 100,300 تومان
20%
تن ماهی فلفل تحفه 180 گرمی دوازده عددی
15%
تن ماهی فلفل تحفه 180 گرمی چهار عددی
132,000 112,200 تومان
10%
تن ماهی زیتون تحفه 180 گرمی
37,000 33,300 تومان
20%
تن ماهی شویدی تحفه 180 گرمی دوازده عددی
15%
تن ماهی شویدی تحفه 180 گرمی چهار عددی
132,000 112,200 تومان
20%
تن ماهی دودی تحفه 180 گرمی دوازده عددی
15%
تن ماهی دودی تحفه 180 گرمی چهار عددی
132,000 112,200 تومان
25%
تن ماهی تحفه 180 گرمی بیست و چهار عددی
20%
تن ماهی تحفه 180 گرمی دوازده عددی
346,800 277,440 تومان
15%
تن ماهی تحفه 180 گرمی چهار عددی
115,600 98,260 تومان
25%
تن ماهی تحفه 150 گرمی بیست و چهار عددی
20%
تن ماهی تحفه 150 گرمی دوازده عددی
318,000 254,400 تومان
15%
تن ماهی تحفه 150 گرمی چهار عددی
106,000 90,100 تومان
25%
تن ماهی تحفه 120 گرمی بیست و چهار عددی
20%
تن ماهی تحفه 120 گرمی دوازده عددی
282,000 225,600 تومان
15%
تن ماهی تحفه 120 گرمی چهار عددی
94,000 79,900 تومان
12%
تن ماهی شوید محفل 180 گرمی
32,500 28,600 تومان
12%
تن ماهی محفل 150 گرمی
26,500 23,320 تومان
5%
تن ماهی پیک 180 گرمی
29,900 28,405 تومان
5%
تن ماهی زیتون گالکسی 180 گرمی
35,000 33,250 تومان
12%
مارلین ماهی سیتی استار 180 گرمی
22,500 19,800 تومان
17%
کنسرو فیله ماهی سالیوان 110 گرمی
42,300 35,109 تومان
5%
تن ماهی چیلی تاپسی 180 گرمی
32,500 30,875 تومان
5%
تن ماهی شوید تاپسی 180 گرمی
32,500 30,875 تومان
5%
تن ماهی تاپسی 180 گرمی
32,500 30,875 تومان
10%
تن ماهی دودی تحفه 180 گرمی
33,000 29,700 تومان
10%
تن ماهی شوید خوشبخت 180 گرمی
34,000 30,600 تومان
7%
تن ماهی فلفل قرمز طبیعت 180 گرمی
30,000 27,900 تومان
4%
تن ماهی  سیر و فلفل طبیعت 180 گرمی
30,000 28,800 تومان
5%
تن ماهی فلفل قرمز گالکسی 180 گرمی
30,500 28,975 تومان
5%
تن ماهی شوید گالکسی 180 گرمی
30,500 28,975 تومان
3%
تن ماهی گالکسی 180 گرمی
29,500 28,615 تومان
10%
تن ماهی تحفه 150 گرمی
26,500 23,850 تومان
10%
تن ماهی دودی مکنزی 180 گرمی
34,000 30,600 تومان
10%
تن ماهی شوید مکنزی 180 گرمی
34,000 30,600 تومان
10%
تن ماهی فلفل مکنزی 180 گرمی
34,000 30,600 تومان
12%
تن ماهی زیتون مکنزی 180 گرمی
44,000 38,720 تومان
10%
تن ماهی روغن زیتون شالیتون 180 گرمی
34,000 30,600 تومان
11%
تن ماهی شالیتون 180 گرمی
29,500 26,255 تومان
9%
تن ماهی سبزیجات معطر شیلتون 180 گرمی
9%
تن ماهی دودی شیلتون 180 گرمی
34,500 31,395 تومان
7%
تن ماهی شیلتون 180 گرمی
32,000 29,760 تومان
9%
تن ماهی در آب نمک شیلتون 180 گرمی
34,500 31,395 تومان
10%
تن ماهی رژیمی تحفه 180 گرمی
29,500 26,550 تومان
10%
تن ماهی تحفه 180 گرمی
28,900 26,010 تومان
10%
تن ماهی شویدی تحفه 180 گرمی
33,000 29,700 تومان
10%
تن ماهی فلفل تحفه 180 گرمی
33,000 29,700 تومان
10%
تن ماهی تحفه 120 گرمی
23,500 21,150 تومان
12%
تن ماهی تایم استار 180گرمی
29,300 25,784 تومان
10%
کمپوت گیلاس لاون استار 680 گرمی
64,900 58,410 تومان
20%
کمپوت هلو لون استار 850 گرمی
69,900 55,920 تومان
12%
کمپوت انجیر شاهسوند 370 گرمی
28,900 25,432 تومان
5%
کمپوت سیب یک و یک 370 گرمی
16,900 16,055 تومان
3%
خوراک لوبیا چیتی و قارچ چیکا 285 گرمی
15%
کمپوت گیلاس ماهوند 660 گرمی
41,500 35,275 تومان
6%
کمپوت هلو خوشاب 350 گرمی
34,900 32,806 تومان
12%
کمپوت آلبالو شاهسوند 350 گرمی
22,800 20,064 تومان
12%
کمپوت سیب شاهسوند 350 گرمی
19,700 17,336 تومان
12%
کمپوت گیلاس شاهسوند 370 گرمی
35,900 31,592 تومان
15%
کمپوت آناناس دلو 227 گرمی
54,900 46,665 تومان
7%
کنسرو مخلوط سبزیجات هانی 380 گرمی
23,500 21,855 تومان
12%
کنسرو مخلوط سبزیجات شاهسوند 370 گرمی
3%
کنسرو مخلوط سبزیجات بدر 430 گرمی
27,500 26,675 تومان
15%
کنسرو مخلوط سبزیجات اصالت 380 گرمی
26,000 22,100 تومان
6%
کنسرو مخلوط سبزیجات خوشاب 350 گرمی
27,470 25,822 تومان
3%
کنسرو مخلوط سبزیجات برتر 420 گرمی
27,900 27,063 تومان
میسومارکت