22%
تافی لواشکی میوه ای جنگلی 285 گرمی
35,000 27,300 تومان
5%
تافی ترش شونیز 120 گرمی
5,000 4,750 تومان
20%
آبنبات میوه ای استوایی فرمند 820 گرمی
5%
تافی کاکائو شیرین عسل 500 گرمی
18,000 17,100 تومان
6%
آبنبات میوه ایی آدرین 1000 گرمی
100,000 94,000 تومان
20%
آبنبات میوه ای کومتا 820 گرمی
55,000 44,000 تومان
5%
تافی مخلوط رویتال دراژه 300 گرمی
19,000 18,050 تومان
7%
تافی مغزدار کره ای آیدین 1000 گرمی
60,000 55,800 تومان
3%
تافی کلایسک شیری رویتال دراژه 300 گرمی
3%
تافی روکش دار پیلوپک این جاست 400 گرمی
5%
تافی کلاسیک شیری رویتال دراژه 900 گرمی
3%
تافی توت فرنگی المان دراژه 300 گرمی
15,500 15,035 تومان
میسومارکت