%12
زردچوبه 90 گرمی گلها
%30
زردچوبه برتر 150 گرمی
%12
دارچین 90 گرمی گلها
25,40022,352 تومان
%30
دارچین برتر 75 گرمی
24,50017,150 تومان
%10
دارچین گلستان ۸۰ گرمی
%10
زردچوبه الیت 80 گرمی
%35
ادويه ليمو فلفل گيزيا
%10
پودر سماق الیت 80 گرمی
%10
سماق گلستان 50 گرمی
%12
گلپر پت گلها 70 گرمی
15,40013,552 تومان
%7
آویشن برتر 75 گرمی
25,00023,250 تومان
%10
آويشن گلستان 35 گرمی
%35
کنجد 80 گرمی گلها
18,70012,155 تومان
%12
پت زنجبیل گلها 80 گرمی
%7
زنجبیل برتر 75 گرمی
21,00019,530 تومان
%12
چاشنی کباب گرین فیلد
%35
چاشنی ذرت 80 گرمی گلها
%10
زنجبیل گلستان 55 گرمی
%35
لیمو فلفلی گلها 100g  پت
%10
سماق سحر خیز  پت 80گرمی
میسومارکت