5%
نان سوخاری جو نان آوران 200 گرمی
12,000 11,400 تومان
7%
نان کاک با شهد توت سرابی 120 گرمی
8,900 8,277 تومان
7%
نان کاک زعفرانی سرابی 400 گرمی
23,400 21,762 تومان
7%
نان کاک شیره انگور سرابی 400 گرمی
23,000 21,390 تومان
7%
نان کاک سبوسدار سرابی 400 گرمی
22,000 20,460 تومان
5%
جو دوسر پرک هاتی کارا 450 گرمی
52,900 50,255 تومان
5%
جو دوسر پرک هاتی کارا 500 گرمی
57,900 55,005 تومان
3%
گندم پرک برتر 200 گرمی
18,500 17,945 تومان
5%
جو دوسر پرک فوری هاتی کارا 350 گرمی
48,900 46,455 تومان
5%
جو پرک هاتی کارا 200 گرمی
11,900 11,305 تومان
6%
جو پوست كنده هاتی كارا 200 گرمی
8,500 7,990 تومان
6%
جو دوسر پرک ارگانیک هلو اُ.آ.ب 200 گرمی
22%
پرک گندم برفود 200 گرمی
12,900 10,062 تومان
3%
گندم پوست کنده برتر 350 گرمی
16,900 16,393 تومان
3%
جو پرک برتر 200 گرمی
18,500 17,945 تومان
7%
جو پرک ترخینه 200 گرمی
12,950 12,044 تومان
3%
گندم پرک برتر 450 گرمی
25,500 24,735 تومان
3%
جو پرک برتر 450 گرمی
25,500 24,735 تومان
3%
جو پوست کنده برتر 900 گرمی
24,900 24,153 تومان
3%
بلغور جو برتر 900 گرمی
26,900 26,093 تومان
3%
گندم پوست کنده برتر 900 گرمی
23,900 23,183 تومان
5%
جو پوست کنده گلستان 900 گرمی
22,900 21,755 تومان
5%
جو پرک گلستان 400 گرمی
15,900 15,105 تومان
5%
گندم پوست کنده گلستان 900 گرمی
22,900 21,755 تومان
5%
بلغور گندم گلستان 900 گرمی
24,900 23,655 تومان
5%
بلغور جو گلستان 900 گرمی
25,900 24,605 تومان
جو پرک آوانه 400 گرمی
15,650 تومان
5%
جو پوست کنده سبلان 900 گرمی
24,500 23,275 تومان
5%
جو پرک آماده لذیذ 200 گرمی
12,000 11,400 تومان
5%
گندم پرک آماده لذیذ 200 گرمی
12,000 11,400 تومان
6%
آرد جو دوسر اُ.آ.ب 200گرمی
26,500 24,910 تومان
22%
آرد مخلوط خمیر پیتزا سیر زیدشت 900 گرمی
5%
آرد سفید گندم زر ماکارون 900 گرمی
12,500 11,875 تومان
22%
آرد مخلوط نان روگن زیدشت 900 گرمی
44,500 34,710 تومان
6%
آرد سفید گندم نول هاتی کارا 900 گرمی
5%
آرد سفید گندم زر ماکارون 500 گرم
6,900 6,555 تومان
5%
آرد سفید گندم برتر 600 گرمی
20,900 19,855 تومان
12%
نشاسته شاهسوند 500 گرمی
29,800 26,224 تومان
17%
آرد برنج گلها 300 گرمی
26,300 21,829 تومان
17%
آرد ذرت گلها 200 گرمی
10,500 8,715 تومان
17%
آرد نخودچی گلها 200 گرمی
19,950 16,559 تومان
7%
آرد نخودچی ترخینه 200 گرمی
17,550 16,322 تومان
7%
آرد برنج ترخینه 200 گرمی
15,950 14,834 تومان
7%
آرد ذرت ترخینه 300 گرمی
14,950 13,904 تومان
3%
آرد نخودچی برتر 300 گرمی
39,500 38,315 تومان
3%
آرد برنج برتر 350 گرمی
34,500 33,465 تومان
7%
آرد سفید گندم ترخینه 700 گرمی
13,950 12,974 تومان
5%
آرد سفید گندم رشد 450 گرمی
7,294 6,930 تومان
7%
آرد سفید گندم برفود 500 گرمی
9,900 9,207 تومان
آرد سفید گندم گلستان 450 گرمی
11,800 تومان
5%
آرد سفید گندم نول تک ماکارون 900 گرمی
3%
آرد سفید گندم برتر 500 گرمی
11,900 11,543 تومان
6%
آرد سفید گندم نول هاتی كارا 600 گرمی
12%
آرد برنج شاهسوند 650 گرمی
38,900 34,232 تومان
12%
آرد سفید شاهسوند 600گرمی
27,300 24,024 تومان
3%
آرد ذرت برتر 200 گرمی
17,900 17,363 تومان
ذرت آوانه 800 گرمی
62,000 تومان
5%
ذرت خشکپاک 300 گرمی
32,000 30,400 تومان
3%
ذرت برتر 450 گرمی
34,900 33,853 تومان
3%
ذرت برتر 300 گرمی
29,900 29,003 تومان
3%
خمیر هزارلا پمینا 400 گرمی
32,900 31,913 تومان
4%
خمیر کوکی دابل چاکلت پمینا 570 گرمی
43,900 42,144 تومان
7%
خمیر یوفکا مثلثی 9595 420 گرمی
29,800 27,714 تومان
7%
نان نیمه آماده پیتزا 9595 ظرف 480 گرمی
7%
نان نیمه آماده پیتزا 9595 سلفون 480 گرمی
7%
خمیر پیراشکی زعفرانی 9595 500 گرمی
23,850 22,181 تومان
7%
خمیر پیراشکی فلفلی 9595 500 گرمی
21,900 20,367 تومان
7%
خمیر پیراشکی 9595 500 گرمی
19,900 18,507 تومان
11%
خمیر شیرینی هزارلا کاله 400 گرمی
32,900 29,281 تومان
12%
پودر خمیر سه کاره شاهسوند 400 گرمی
14,900 13,112 تومان
7%
نان نیمه آماده یوفکا 9595 500 گرمی
29,800 27,714 تومان
3%
نان پیتزا آرد جو و سبوس کاله 500 گرمی
3%
نان پیتزا کاله 500 گرمی
27,900 27,063 تومان
11%
نان پیتزا کاله 500 گرمی
17,900 15,931 تومان
7%
خمیر پیراشکی کچاپ 9595 500 گرمی
21,900 20,367 تومان
12%
پودر سوخاری تند پانکو 200 گرمی
18,800 16,544 تومان
10%
پودر سوخاری پانکو 200 گرمی
18,600 16,740 تومان
10%
پودر سوخاری پانکو 200 گرمی
18,800 16,920 تومان
12%
پودر سوخاری نارنجی پانکو 1000 گرمی
68,500 60,280 تومان
15%
آرد سوخاری رشد 200 گرمی
12,950 11,008 تومان
5%
پرک سوخاری ذرت برتر 250 گرمی
26,000 24,700 تومان
5%
پودر سوخاری برتر 800 گرمی
46,000 43,700 تومان
5%
پودر سوخاری برتر 200 گرمی
18,000 17,100 تومان
3%
آرد سوخاری برتر 350 گرمی
16,500 16,005 تومان
15%
پودر سوخاری مارتین رشد 210 گرمی
18,950 16,108 تومان
7%
پودر سوخاری تند ترخینه 200 گرمی
14,550 13,532 تومان
7%
پودر سوخاری ترخینه 200 گرمی
17,550 16,322 تومان
5%
آرد سوخاری میگو پفکی برتر 250 گرمی
29,000 27,550 تومان
6%
پودر سوخاری پفکی هاتی کارا 200 گرمی
15,900 14,946 تومان
3%
آرد سوخاری تند هاتی کارا 300 گرمی
17,900 17,363 تومان
3%
پودر سوخاری هاتی کارا 300 گرمی
17,900 17,363 تومان
6%
پرک و پودر سوخاری هاتی كارا 100 گرمی
5%
پرک سوخاری ترکیبی برتر 250 گرمی
29,000 27,550 تومان
5%
پرک سوخاری کلاسیک برتر 250 گرمی
26,000 24,700 تومان
5%
پرک سوخاری طلایی برتر 250 گرمی
26,000 24,700 تومان
5%
پرک سوخاری تند برتر 250 گرمی
29,000 27,550 تومان
3%
پودر سوخاری برتر 200 گرمی
19,500 18,915 تومان
3%
آرد سوخاری برتر 700 گرمی
29,500 28,615 تومان
5%
نان همبرگر مزرعه 4 عددی
12,000 11,400 تومان
5%
نان تست مخصوص نان آوران 700 گرمی
14,000 13,300 تومان
5%
نان تست غلات نان آوران 500 گرمی
17,500 16,625 تومان
5%
نان مینی تست نان آوران 400 گرمی
11,000 10,450 تومان
5%
نان تست سبوس نان آوران 500 گرمی
11,500 10,925 تومان
5%
نان شیرمال مزرعه 220 گرمی
9,000 8,550 تومان
3%
نان تست سفید بدون گلوتن کاله 350 گرمی
5%
نان جو نان آوران 280 گرمی
9,000 8,550 تومان
میسومارکت