5%
ارده عسلی زعفرانی عقاب 300 گرمی
64,000 60,800 تومان
7%
ارده شکلاتی ترنگ ۲۸۰ گرمی
44,000 40,920 تومان
7%
ارده ترنگ ۴۵۰ گرمی
69,000 64,170 تومان
3%
ارده عقاب 600 گرمی
93,000 90,210 تومان
15%
حلوا ارده شکری شیررضا 400 گرمی
41,000 34,850 تومان
7%
حلوا ارده شکری پسته‌ای دلوکا 200 گرمی
7%
حلوا ارده شکری کاکائویی دلوکا 200 گرمی
7%
حلوا ارده شکری اردکان ترنگ 500 گرمی
53,000 49,290 تومان
7%
حلوا ارده شکری بدون قند کامور 170 گرمی
20%
حلوا ارده شکری پسته باز 250 گرمی
32,500 26,000 تومان
20%
حلوا ارده شکری کنجدی باز 400 گرمی
45,400 36,320 تومان
3%
حلوا ارده شکری پسته عقاب 400 گرمی
58,000 56,260 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 400 گرمی
49,000 47,530 تومان
3%
حلوا ارده شکری کنجدی عقاب 400 گرمی
53,000 51,410 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 250 گرمی
34,000 32,980 تومان
22%
حلوا ارده شکری پسته تکسان 250 گرمی
33,500 26,130 تومان
15%
حلوا ارده شکری ترنگ 400 گرمی
44,000 37,400 تومان
3%
حلوا ارده شکری عقاب 100 گرمی
12,900 12,513 تومان
22%
حلوا ارده شکری تکسان 50 گرمی
6,500 5,070 تومان
22%
حلوا ارده شکری تکسان 90 گرمی
11,600 9,048 تومان
17%
شیره توت دلوکا 250 گرمی
21,500 17,845 تومان
17%
شیره انگور دلوکا 250 گرمی
21,500 17,845 تومان
15%
شیره انگور شیر رضا 450 گرمی
47,500 40,375 تومان
15%
شیره توت شیر رضا 450 گرمی
28,000 23,800 تومان
15%
شیره خرما شیر رضا 850 گرمی
31,000 26,350 تومان
15%
شیره انگور ترنگ 360 گرمی
35,500 30,175 تومان
میسومارکت