شکلات تلخ برنوتی 500 گرمی
85,000
7.5%
78,625 تومان
شکلات شیری برنوتی 500 گرمی
82,000
7.5%
75,850 تومان
شکلات قلبی فرمند 235 گرمی
60,000
6%
56,400 تومان
ژله میکس آدرین 900 گرمی
40,000
6%
37,600 تومان
شکلات ملون شونیز 1000 گرمی
170,000
5%
161,500 تومان
شکلات شیری آیدین 1000 گرمی
150,000
4.5%
143,250 تومان
میسومارکت