ابتدا آدرس خود را انتخاب کنید
تماس باما
دسته بندی
جشنواره
خانه
سبد خرید
پروفایل
مرتب سازی بر اساس
5%
همبرگر ممتاز 60% گوشت پمینا 500 گرمی
98,800
تومان
5%
104,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
همبرگر ویژه 80% گوشت پمینا 400 گرمی
112,100
تومان
5%
118,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
کباب لقمه 70% گوشت پمینا 450 گرمی
111,150
تومان
5%
117,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
همبرگر گوشت به همراه پنیر گودا پمینا 500 گرمی
164,350
تومان
5%
173,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
همبرگر کلاسیک 95% گوشت پمینا 500 گرمی
152,950
تومان
5%
161,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر 30% گوشت شام شام 500 گرمی
36,921
تومان
7%
39,700
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
برگر 60% مرغ شام شام 500 گرمی
62,775
تومان
7%
67,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ذغالی برگر 90% گوشت شام شام 400 گرمی
103,695
تومان
7%
111,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
استیک برگر 90% گوشت شام شام 500 گرمی
111,135
تومان
7%
119,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کباب لقمه ویژه 70% گوشت شام شام 450 گرمی
81,375
تومان
7%
87,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر 30% گوشت 202 500 گرمی
66,495
تومان
7%
71,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر ممتاز 60% گوشت 202 500 گرمی
124,899
تومان
7%
134,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر 90% گوشت 202 400 گرمی
171,213
تومان
7%
184,100
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
ذغالی برگر 90% گوشت 202 400 گرمی
179,676
تومان
7%
193,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کباب لقمه 70% گوشت ب.آ 400 گرمی
89,838
تومان
7%
96,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر 60% گوشت ب.آ 500 گرمی
86,211
تومان
7%
92,700
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر مخصوص 90% گوشت اروئی 500 گرمی
128,898
تومان
7%
138,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کباب لقمه 70% گوشت اروئی 450 گرمی
107,694
تومان
7%
115,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر بیفتک 90% گوشت ب.آ 480 گرمی
148,428
تومان
7%
159,600
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شامی کباب 55% گوشت ب.آ 450 گرمی
76,539
تومان
7%
82,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
کباب ترکی گوشت پمینا 400 گرمی
136,040
تومان
5%
143,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
کباب ترکی 90% گوشت کوروش پروتئین 400 گرمی
67,125
تومان
25%
89,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا 400 گرمی
123,310
تومان
5%
129,800
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
همبرگر 90% گوشت ب.آ 400 گرمی
98,005
تومان
15%
115,300
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
25%
همبرگر 75% گوشت تنوری کوروش پروتئین 400 گرمی
57,150
تومان
25%
76,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
5%
برگر گوسفندی پمینا 500 گرمی
175,750
تومان
5%
185,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
همبرگر30% نیان ب.آ 500 گرمی
37,386
تومان
7%
40,200
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
میسومارکت