موجود%12
کلوچه سنتی بهفر 6 عددی 600 گرمی
موجود%12
کلوچه خرمايی بهفر  100 گرمی
موجود%5
کوکی شکلاتی چی پف 55 گرمی
موجود%
رول آلمانی 45 گرمی بردلند
موجود%
کیک دو قلو کرمی 60 گرمی بنیس
موجود%
کیک کنجدی 65 گرمی نادری
موجود%5
فان کیک عروسکی درنا 40 گرمی
میسومارکت