موجود%40
کلوچه سنتی بهفر 6 عددی 600 گرمی
موجود%40
کلوچه خرمايی بهفر  100 گرمی
موجود%10
کوکی شکلاتی چی پف 55 گرمی
موجود%35
رول آلمانی 45 گرمی بردلند
موجود%12
کیک دو قلو کرمی 60 گرمی بنیس
موجود%15
کیک کنجدی 65 گرمی نادری
موجود%10
کينگ کيک پرتقالی گرجی 80 گرمی
موجود%10
فان کیک عروسکی درنا 40 گرمی
میسومارکت