مرتب سازی بر اساس
چیپس پنیر فرانسوی تاپیس 95 گرمی چیپس پنیر فرانسوی تاپیس 95 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
چیپس کچاپ تاپیس 90 گرمی چیپس کچاپ تاپیس 90 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
چیپس سرکه بالزامیک تاپیس 95 گرمی چیپس سرکه بالزامیک تاپیس 95 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
چیپس تندوری تاپیس 95 گرمی چیپس تندوری تاپیس 95 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
چیپس فلفلی تاپیس 95 گرمی چیپس فلفلی تاپیس 95 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
سوپر چیپس تاپیس 100 گرمی سوپر چیپس تاپیس 100 گرمی
10%
16,950 15,255 تومان
استیک کچاپ تاپیس 50 گرمی استیک کچاپ تاپیس 50 گرمی
10%
7,950 7,155 تومان
کروتون کچاپ تاپیس 60 گرمی کروتون کچاپ تاپیس 60 گرمی
10%
7,900 7,110 تومان
کروتون سیر و کره تاپیس 60 گرمی کروتون سیر و کره تاپیس 60 گرمی
10%
7,900 7,110 تومان
چیپس نمکی تاپیس 95 گرمی چیپس نمکی تاپیس 95 گرمی
10%
18,950 17,055 تومان
چیپس سرکه نمکی مزمز 60 گرمی چیپس سرکه نمکی مزمز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس پیتزا مزمز 60 گرمی چیپس پیتزا مزمز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس نمکی مزمز 180 گرمی چیپس نمکی مزمز 180 گرمی
10%
35,000 31,500 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز 130 گرمی چیپس سرکه نمکی چی توز 130 گرمی
10%
26,000 23,400 تومان
چیپس خلال نمکی چی توز 175 گرمی چیپس خلال نمکی چی توز 175 گرمی
10%
30,000 27,000 تومان
کتل چیپس نمکی چی توز 150 گرمی کتل چیپس نمکی چی توز 150 گرمی
10%
26,000 23,400 تومان
چیپس پنیر ناچو چی توز 150 گرمی چیپس پنیر ناچو چی توز 150 گرمی
10%
26,000 23,400 تومان
چیپس نمکی چی توز 450 گرمی چیپس نمکی چی توز 450 گرمی
10%
82,000 73,800 تومان
چیپس لیمو چی توز 60 گرمی چیپس لیمو چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس پنیر ناچو چی توز 60 گرمی چیپس پنیر ناچو چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس فلفل هالوپینو چی توز 60 گرمی چیپس فلفل هالوپینو چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز 60 گرمی چیپس سرکه نمکی چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
سوپر چیپس ساده چی توز 240 گرمی سوپر چیپس ساده چی توز 240 گرمی
10%
46,000 41,400 تومان
چیپس فلفلی چی توز 130 گرمی چیپس فلفلی چی توز 130 گرمی
10%
26,000 23,400 تومان
چیپس ساده چی توز 130 گرمی چیپس ساده چی توز 130 گرمی
10%
26,000 23,400 تومان
چیپس همسان كچاپ یامی 150 گرمی چیپس همسان كچاپ یامی 150 گرمی
10%
44,550 40,095 تومان
چیپس ذرت پنیری ترددیلا 100گرمی چیپس ذرت پنیری ترددیلا 100گرمی
10%
28,000 25,200 تومان
چیپس ماست و ریحان چاکلز چیپس ماست و ریحان چاکلز
10%
10,000 9,000 تومان
کتل چیپس نمکی چی توز ۶۰ گرمی کتل چیپس نمکی چی توز ۶۰ گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس  سرکه نمکی  چی توز ۶۰ گرم چیپس سرکه نمکی چی توز ۶۰ گرم
10%
12,000 10,800 تومان
چی پلت سرکه چی توز 75 گرمی چی پلت سرکه چی توز 75 گرمی
10%
20,000 18,000 تومان
چیپس موسیر دل مزه مزمز 180گرمی چیپس موسیر دل مزه مزمز 180گرمی
10%
35,000 31,500 تومان
چیپس موسیر دل مزه مزمز 90گرمی چیپس موسیر دل مزه مزمز 90گرمی
10%
17,500 15,750 تومان
چیپس ساده چی توز 60 گرمی چیپس ساده چی توز 60 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس سنتی ساده دل مزه مزمز 85گرمی چیپس سنتی ساده دل مزه مزمز 85گرمی
10%
17,500 15,750 تومان
چیپس فلفلی مزمز 50 گرمی چیپس فلفلی مزمز 50 گرمی
10%
12,000 10,800 تومان
چیپس همسان کچاپ یامی 50 گرمی چیپس همسان کچاپ یامی 50 گرمی
10%
14,302 12,872 تومان
میسومارکت