20%
چیپس همسان باربکیو یامی 50 گرمی
12,000 9,600 تومان
20%
چیپس همسان سركه نمكی یامی 150 گرمی
39,500 31,600 تومان
20%
چیپس همسان سرکه نمکی یامی 90 گرمی
27,500 22,000 تومان
6%
چیپس ساده چی توز 130 گرمی
15,000 14,100 تومان
6%
چیپس فلفلی چی توز 130 گرمی
15,000 14,100 تومان
5%
چیپس ساده نمکی مزمز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
6%
سوپر چیپس ساده چی توز 240 گرمی
27,000 25,380 تومان
5%
چیپس سرکه نمکی چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس فلفل هالوپینو چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس پنیر ناچو چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس کچاپ چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس پیاز جعفری چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس فلفلی چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس لیمو چی توز 60 گرمی
7,000 6,650 تومان
5%
چیپس نمکی چی توز 450 گرمی
48,000 45,600 تومان
5%
چیپس سرکه بالزامیک چی توز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس پنیر ناچو چی توز 150 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس فلفل هالوپینو چی توز 130 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
کتل چیپس نمکی چی توز 150 گرمی
15,000 14,250 تومان
5%
چیپس خلال نمکی چی توز 175 گرمی
20,000 19,000 تومان
6%
چیپس سرکه نمکی چی توز 130 گرمی
15,000 14,100 تومان
5%
چیپس ساده چاکلز 230 گرمی
25,000 23,750 تومان
3%
چیپس ماست و ریحان مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
5%
چیپس پنیر ایتالیایی چاکلز 90 گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
چیپس غلات عسل و خردل چاکلز 90 گرمی
10,000 9,500 تومان
3%
چیپس پیتزا مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
چیپس سرکه نمکی مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
3%
چیپس ماست و موسیر مزمز 60 گرمی
7,000 6,790 تومان
20%
چیپس نمکی تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس سرکه تاپیس 65 گرمی
7,000 5,600 تومان
20%
کروتون سبزیجات تاپیس 60 گرمی
5,000 4,000 تومان
20%
کروتون سیر و کره تاپیس 60 گرمی
5,000 4,000 تومان
20%
چیپس خلالی نمکی تاپیس 60 گرمی
7,000 5,600 تومان
20%
استیک کچاپ تاپیس 50 گرمی
5,000 4,000 تومان
20%
چیپس فلفلی تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس ماست خیار نعناع تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس تندوری تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس سرکه بالزامیک تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس کچاپ تاپیس 90 گرمی
10,000 8,000 تومان
20%
چیپس پنیر فرانسوی تاپیس 95 گرمی
10,000 8,000 تومان
میسومارکت