12%
خیارشور سوپر ویژه اصالت 680 گرمی
49,900 43,912 تومان
12%
خیارشور ویژه اصالت 680 گرمی
46,000 40,480 تومان
3%
خیارشور ممتاز یک ویک 4000 گرمی
120,000 116,400 تومان
6%
خیار شور ویژه دلوسه 750 گرمی
47,000 44,180 تومان
1%
خیار شور مهرام 680 گرمی
25,000 24,750 تومان
15%
خیارشور ویژه فودلند 640 گرمی
48,500 41,225 تومان
15%
خیارشور درجه یک خوشبخت 680 گرمی
36,000 30,600 تومان
15%
خیار شور درجه یک فودلند 640 گرمی
36,500 31,025 تومان
15%
خیارشور درجه یک مکنزی 680 گرمی
36,000 30,600 تومان
3%
خیار شور ممتاز برتر 670 گرمی
45,900 44,523 تومان
5%
خیارشور معمولی یک و یک 1480 گرمی
58,000 55,100 تومان
3%
خیارشور ممتاز یک و یک 770 گرمی
36,500 35,405 تومان
1%
خیارشور ممتاز مهرام 680 گرمی
39,000 38,610 تومان
6%
خیار شور ممتاز دلوسه 750 گرمی
38,900 36,566 تومان
15%
خیارشور ممتاز فودلند 640 گرمی
42,000 35,700 تومان
3%
خیار شور درجه یک بهروز 660 گرمی
39,900 38,703 تومان
2%
خیار شور ممتاز دلپذیر 650 گرمی
36,000 35,280 تومان
10%
خیار شور ممتاز اروم آدا 700 گرمی
45,900 41,310 تومان
3%
خیار شور ویژه برتر 670 گرمی
49,900 48,403 تومان
3%
خیارشور درجه یک برتر 670 گرمی
39,900 38,703 تومان
5%
خیار شور ممتاز بدر 630 گرمی
42,500 40,375 تومان
میسومارکت