ابتدا آدرس خود را انتخاب کنید
تماس باما
دسته بندی
جشنواره
خانه
سبد خرید
پروفایل
مرتب سازی بر اساس
7%
شوید باقلا پلو چیکا 300 گرمی
64,170
تومان
7%
69,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شوید پلو با گوشت چیکا 300 گرمی
86,490
تومان
7%
93,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت قیمه چیکا 285 گرمی
86,490
تومان
7%
93,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت کرفس چیکا 285 گرمی
89,280
تومان
7%
96,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
فسنجان با گوشت مرغ چیکا 285 گرمی
92,070
تومان
7%
99,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خوراک لوبیا چیتی و قارچ چیکا 285 گرمی
51,150
تومان
7%
55,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
بیف استراگانف چیکا 180 گرمی
88,350
تومان
7%
95,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
جوجه کباب چیکا 180 گرمی
74,400
تومان
7%
80,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت فسنجان با گوشت مرغ چیکا 180 گرمی
69,750
تومان
7%
75,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
برنج زعفرانی هانی 330 گرمی
60,450
تومان
7%
65,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت قیمه بادمجان هانی 285 گرمی
85,560
تومان
7%
92,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
15%
خورشت قیمه هانی 285 گرمی
78,200
تومان
15%
92,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خوراک مرغ هانی 285 گرمی
74,400
تومان
7%
80,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت فسنجان با مرغ هانی 220 گرمی
89,280
تومان
7%
96,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی 285 گرمی
72,540
تومان
7%
78,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
حلیم کامچین 480 گرمی
58,125
تومان
7%
62,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کشک و بادمجان کامچین 480 گرمی
63,240
تومان
7%
68,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
دلمه برگ مو کامچین 460 گرمی
63,240
تومان
7%
68,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو خوراک عدسی شاهسوند 370 گرمی
17,670
تومان
7%
19,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو خوراک بادمجان مکنزی 380 گرمی
20,780
تومان
7%
22,344
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو عدسی برتر 420 گرمی
24,106
تومان
7%
25,920
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت 380گرمی
20,780
تومان
7%
22,344
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
20%
كنسرو سس ماکارونی با سویا اصالت 380 گرمی
31,200
تومان
20%
39,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک بادمجان ماهوند 350 گرمی
24,640
تومان
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
لوبیا پلو با گوشت هانی 330 گرمی
92,070
تومان
7%
99,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو بادمجان شاهسوند 370 گرمی
21,976
تومان
7%
23,630
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
كنسرو مایه ماكارونی با سویا و قارچ بهروز 390 گرمی
24,645
تومان
7%
26,500
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو مایه ماکارونی برتر 420 گرمی
31,583
تومان
7%
33,960
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو مایه لوبیا پلو چیکا 400گرمی
88,350
تومان
7%
95,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو مایه عدس پلو چیکا 400گرمی
92,070
تومان
7%
99,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
برنج زعفرانی چیکا 300 گرمی
53,940
تومان
7%
58,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
جوجه کباب چیکا 220 گرمی
88,350
تومان
7%
95,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو میرزا قاسمی برتر 250 گرمی
29,565
تومان
7%
31,790
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو خوراک بادمجان برتر 420 گرمی
31,583
تومان
7%
33,960
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو سبزی قورمه سرخ شده برتر 480 گرمی
72,429
تومان
7%
77,880
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو بادمجان اصالت 380گرمی
30,597
تومان
7%
32,900
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خوراک مرغ چیکا 285 گرمی
73,470
تومان
7%
79,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خوراک تاس کباب چیکا 285گرمی
88,350
تومان
7%
95,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
شوید باقالا پلو هانی 330 گرمی
74,400
تومان
7%
80,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
خورشت فسنجان با گوشت قلقلی هانی 220 گرمی
87,420
تومان
7%
94,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
7%
کنسرو خوراک بادمجان بهروز 380 گرمی
25,110
تومان
7%
27,000
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید
میسومارکت