5%
کیک کشمشی صبحانه نان آوران 250 گرمی
11,500 10,925 تومان
5%
کیک شکلاتی نان آوران 180 گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
کیک گردو و کشمش نان آوران 75 گرمی
5,000 4,750 تومان
5%
کیک پرتقالی مزرعه 360 گرمی
20,000 19,000 تومان
6%
کیک کرم خامه مزمز 52 گرمی
4,000 3,760 تومان
6%
کیک شکلاتی با کرم شکلات مزمز 52 گرمی
17%
کروسان شکلاتی نان آوران 60 گرمی
5,000 4,150 تومان
5%
کیک صبحانه وانیل شیرین عسل 100 گرمی
5%
کیک قبلی شکلاتی نان آوران 60 گرمی
4,000 3,800 تومان
5%
شیرینی با مغز خرمای مزرعه 6 عددی
5,500 5,225 تومان
7%
کیک دوقلو پرتقالی نادری ۵۰ گرمی
2,500 2,325 تومان
7%
کیک ساده کاکائویی نادری 100 گرمی
5,000 4,650 تومان
20%
کیک دو قلو وانیلی بهفر 100 گرمی
5,000 4,000 تومان
5%
دنیش کره ای مزرعه ۱۷۰ گرمی
10,000 9,500 تومان
5%
کیک تاینی براونی شیرین عسل 60 گرمی
5%
کیک اسفنجی عسلی مزرعه 110 گرمی
9,000 8,550 تومان
میسومارکت