%12
رب  انار  کامبیز 350 گرمی
%12
سس سیر دلوسه 4۸۰ گرمی
%8
سس ماست بهروز 440 گرمی
%7
سس تارتار 260 گرمی
8,0007,440 تومان
%12
سس شکلات 500 گرمی فرمند
%25
سس کچاپ بیژن 550 گرمی
%12
سس سزار دلوسه 480 گرمي
میسومارکت